Loading...
 

Palmzondag C

C Palmzondag

Foto © Chantal Leterme (2019)
Rode draad in de lezingen
De gebeurtenissen uit de laatste levensdagen van Jezus.Palmliturgie

EvangelieLucas schrijft dat Jezus naar Jeruzalem ging en de stad binnenreed op een ezel. De mensen riepen Hem luid toe om God te danken voor de wonderen die Hij deed.

Eucharistieviering

1e lezingIn het derde lied van de dienaar van Jahwe (Jesaja), herkenden de eerste christenen de lijdende Christus.
TussenzangPsalm 22 vraagt God om steun, wanneer anderen verwonden, uitlachen ... Veel verzen uit deze psalm werden verwerkt in het lijdensverhaal van Jezus.
2e lezingIn zijn brief aan de Filippenzen maakt Paulus duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking van Jezus Christus het laatste woord heeft.
EvangelieLucas beschrijft de laatste dagen uit het leven van Jezus.Extra
. Palmzondag
. Start van de Goede Week
. De Goede Week in het C-jaar.