Loading...
 

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

2  Maria Tenhemelopneming Rubens C 1626

(P. P. Rubens)
Rode draad in de lezingen
Maria deelt in de verrijzenis van haar zoon.Vooravond

1e lezingKoning David laat de ark van het verbond feestelijk overbrengen naar Jeruzalem.
TussenzangPsalm 132 bezingt het binnengaan in de tempel / het huis van God in Jeruzalem.
2e lezingPaulus schrijft in een brief aan de christenen van Korinte dat Jezus de dood overwonnen heeft.
EvangelieLucas schrijft dat een vrouw Jezus aanspreekt om zijn moeder te feliciteren. Maar Jezus zegt dat iemand die het woord van God beluistert en ernaar handelt, meer gefeliciteerd mag worden.

Mis van de dag

1e lezingHet boek Openbaring heeft het over een vrouw die een kind kreeg dat men onmiddellijk na de geboorte bij God bracht, zodat het kwade het niet kon verslinden.
TussenzangPsalm 45 bezingt de bruid van de koning.
2e lezingPaulus schrijft in een brief aan de christenen van Korinte dat Jezus de eerste is die verrijst.
EvangelieLucas schrijft over Elisabet die het bezoek krijgt van haar nicht Maria en haar zegt: 'Jij bent gezegend onder de vrouwen.' Daarna zingt Maria het lied dat bekend is als het 'Magnificat', het belangrijkste loflied in het Nieuwe Testament.Extra
Maria
Tenhemelopneming van Maria