Loading...
 

1e cyclus

Vooraf

Klik op de oranjerood getypte woorden om toegang te krijgen tot de informatie en de suggesties die op deze website met dit onderwerp te maken hebben.


Belangrijk
. Dit materiaal dient als extra inspiratie.
Het werd niet uitgeschreven als uitgewerkte lessen.

. Het is ook is niet volledig.
Het wordt wel dagelijks bewerkt en verder aangevuld (net als het andere materiaal op deze website).

. Het werd ook niet specifiek uitgeschreven voor de 1e cyclus van het lager onderwijs. Het meeste bruikbare materiaal zul je vinden onder de titel: suggesties / kleine kinderen en grote kinderen. Het andere materiaal kan je wel op ideeën brengen.


Mag ik zijn wie ik ben

Bijbel

Kinderen leren Jezus kennen als iemand die van elke mens houdt. Hij houdt van kinderen, Hij ontmoet Zacheüs.

Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden ...


... Maar ik kan niet alles

Bijbel

Kinderen ontdekken hoe mensen elkaar kunnen aanvullen zoals de verschillende (ledematen van één lichaam).

Kinderen ontdekken hoe Jezus nabij is bij 'kleine' en 'beperkte' mensen: de zondige vrouw, Bartimeüs, de melaatsen

Kinderen herkennen de voorkeurliefde van God voor 'kleine' en 'zwakke' mensen in Bijbelverhalen als: de zalving van David, David en GoliatGelovige mensen

Maarten / Martinus; Nicolaas; Damiaan

Ik voel mij vandaag zo ...

Bijbel

De kinderen ontdekken dat Jezus meeleefde met: Bartimeüs en met de rijke jongeling.

De kinderen ontdekken hoe Jezus meeleefde met mensen: de weduwe van Naïn, Jaïrus
Hij was verdrietig bij de dood van Lazarus

Dragen en gedragen worden

Bijbel

Kinderen weten dat gelovige mensen zich gedragen weten door Jezus, door God. Ze ontdekken dat mensen zich door God gedragen weten als op arendsvleugels, door een herder.
Ze ontdekken dat Jezus mensen 'draagt': een zieke vrouw en dat een verlamde man gedragen wordt door vier vrienden.

Geboorte en groei

Bijbel

Kinderen ontdekken hoe gelovige mensen hun leven zien als een geschenk van God via passages uit het eerste scheppingsverhaal en het tweede scheppingsverhaal in de Bijbel.

Ze maken kennis met Jezus die als kind zijn leven zag als een opdracht van God, zijn Vader.

Op verkenning in de natuur

Bijbel

De kinderen ontdekken het goede van de schepping via liederen over de schepping: Psalm 8 of Psalm 104
Ze lezen over het geloof van Jezus in de scheppende zorg voor de natuur in Matteüs 6, 26-30Extra

Meer info over psalmen

Ik wil het goede doen

Bijbel

De kinderen ontdekken dat gelovige mensen het goede willen doen vanuit hun geloof in God. Zo beluisteren ze het verhaal over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs

Water

Bijbel

Kinderen ontdekken de betekenis van water in de Bijbel.
. Water geeft leven: in het gesprek van Jezus met een vrouw uit Samaria.
. Water kan bedreigen: de zondvloed die Noach overleeft,
Mozes die in een mandje op de Nijl werd gelegd, de storm op het meer van Galilea

Beide betekenissen van water zijn terug te vinden in het verhaal over het doopsel van JezusSacrament

Sacramenten
De kinderen ontdekken de betekenis van het doopsel: uit het water herboren worden.

Brood

Bijbel

De kinderen maken kennis met het verhaal over het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.
Ze beluisteren verhalen over Jezus die leven deelt met zijn leerlingen, ZacheüsSacrament

Kinderen verkennen het sacrament van de Eucharistie als een samenkomen van christenen rondom de tafel van Jezus.
Ze verkennen het kerkgebouw waar christenen samenkomen rond een altaartafel.
Ze leren de eerste communie kennen als een belangrijk feest van verbondenheid in het leven van gelovigen.

Liturgisch en pastoraal jaar

Bijbel

De kinderen verkennen de Advent en Kerstmis vanuit de verhalen over de geboorte van Jezus: Ze werken rond het verhaal over: de geboorte van Jezus, het bezoek van de herders en van deWijzen uit het Oosten.


De kinderen verkennen de betekenis van Pasen vanuit verhalen over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus.
Ze verkennen het verhaal over het laatste avondmaal en het lijden en dood van Jezus. Gebeurtenissen die op Witte Donderdag en Goede Vrijdag herdacht worden.
Ze beluisteren hoe de leerlingen uit Emmaüs Jezus herkenden bij het 'breken van het Brood'.
Ze leren Pinksteren kennen als het feest van de leerlingen die, met de kracht van Jezus' Geest, vertellen dat Jezus leeft.Religieuze feesten

De kinderen ontdekken de betekenis van enkele religieuze feesten: Allerheiligen en Allerzielen.
Ze beluisteren de legendes rond Maarten / Sint-Maarten en /of Sint-Nicolaas
Ze leren Franciscus van Assisi kennen die op 4 oktober (dierendag) gevierd wordt.
Ze hebben aandacht voor feesten van een andere godsdienst indien er in de klas kinderen zitten die deze godsdienst belijden. (Islam)Extra

Liturgisch jaar
Kerstmis en allerlei gebruiken rond die periode.
Wat is: heilig?


Het grote verhaal over Jezus

Bijbel

Het leven van Jezus
Woorden van Jezus
Verhalen van Jezus
Ontmoetingsverhalen
Roepingsverhalen
Wondere verhalen over Jezus
Allerzielen 3 - eerste lezing


Belangrijk
Via het bovenstaande kom je terecht op alle teksten in 'bijbelin1000seconden' die op Jezus betrekking hebben. Gelieve zelf te selecteren welke teksten je wilt gebruiken.