Loading...
 

Kerstmis dagmis - tweede lezing

Hebreeën 1, 1-6: Meer dan engelen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vroeger heeft God vaak en op allerlei manieren
tot onze voorouders gesproken door de profeten.
Nu, op het einde der tijden,
sprak Hij tot ons door zijn Zoon.
Die heeft Hij erfgenaam gemaakt van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van de heerlijkheid van God
en hij is zijn evenbeeld.
Hij houdt alles in stand met zijn machtig woord.
Nadat Hij de zonden had vergeven,
nam Hij plaats aan de rechterkant van de majesteit van God,
heel hoog boven de engelen.
Want Hij overtreft hen
in de waardigheid die zijn deel is geworden.

Heeft God ooit al eens tot een engel gezegd:
‘Jij bent mijn zoon.
Ik heb Je vandaag verwekt?’
Of:
‘Ik zal een vader zijn voor Hem
en Hij zal mijn zoon zijn?’
Maar wanneer Hij de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
‘Alle engelen van God moeten Hem eren.’Stilstaan bij…

Profeten
Mensen die in naam van God spraken.

Einde der tijden
Hiermee wordt de tijd bedoeld waarin de Messias komt.

Erfgenaam
Omdat Jezus dezelfde natuur heeft als de Vader, bezit Hij alles wat de Vader heeft.

Rechterzijde
In het Oude Testament zaten de voornaamste personen aan de rechterhand van de koning. In de Bijbel werd de rechterzijde het beeld van de definitieve erkenning.

Engelen
Volgens de joodse traditie waren het de engelen die aan Mozes de wet gaven.

Bij de tekst

Citaten uit het Oude Testament

Vers 5:
psalm 2, 2 Samuël 7, 14

Vers 6:
psalm 97

In het vervolg van de tekst ook nog:
psalmen 104, 45, 102, 110, 8, 22, Jesaja 8, 17-18.

Deze citaten (zie: cursief gedrukte zinnen in de tekst ‘Dichter bij de tijd’) dienen om de verhevenheid van Jezus boven de engelen aan te geven.
Maar … aan sommige verzen werd een betekenis toegekend die niet uit de oorspronkelijke context af te leiden valt.Brief aan de Hebreeën

De tekst in de Bijbel, die staat onder de titel ‘brief aan de Hebreeën’, vermeldt geen afzender en ook geen geadresseerde.

. Tegenwoordig neemt men algemeen aan dat Paulus die brief niet schreef, want elk argument dat men heeft om te zeggen dat Paulus die tekst wel schreef wordt overspoeld door argumenten om hem als briefschrijver in vraag te stellen.

. Ook kan men zich afvragen of die tekst wel een brief is, omdat die eerder lijkt op een goed opgestelde preek.

. Lange tijd dacht men dat de brief geschreven was voor Joodse christenen - Hebreeën - (Jeruzalem? Palestina? Diaspora?), maar ook dat wordt tegenwoordig in vraag gesteld.

Lees meer