Loading...
 

Koningen

De boeken 'Koningen' beschrijven de geschiedenis van het volk Israël en zijn koningen in de tijd van de koningen na David. Dit gaat niet over een officiële geschiedenis met data, oorlogen, overwinningen, maar over de vraag of deze koningen God juist gediend hebben.
1 Koningen
1 Koningen 2, 1-4.10-12: Laatste woorden van David
1 Koningen 3, 4-13: De vraag van koning Salomo
1 Koningen 3, 5.7-12: Salomo en God
1 Koningen 6: Een tempel voor God
1 Koningen 7, 13-51: Inrichting van de tempel
1 Koningen 8, 1-7 . 9-13: Salomo wijdt de tempel in
1 Koningen 8, 22-23.27-30: Gebed van Salomo
1 Koningen 8, 41-43: Salomo bidt in de tempel

1 Koningen 10, 1-10: De koningin van Seba bezoekt Salomo
1 Koningen 11, 4-13: De ontrouw van Salomo
1 Koningen 11, 29-32; 12, 19: Israël breekt met het huis van David
1 Koningen 12, 26-32; 13,33-34: Jerobeam laat stieren vereren

1 Koningen 17, 1-6: Elia gaat naar het dal van de Kerit
1 Koningen 17, 10-16: Elia en de weduwe van Sarefat
1 Koningen 17, 17-24: Elia en de zoon van de weduwe van Sarefat
1 Koningen 18, 20-40: Elia en de priesters van Baäl
1 Koningen 18, 41-46: God zorgt voor regen
1 Koningen 19, 4-8: Elia onder de bremstruik
1 Koningen 19, 9a.11-13a: God ontmoet Elia
1 Koningen 19, 9a.11-16: God en Elia
1 Koningen 19, 16b.19-21: De roeping van Elisa
1 Koningen 19, 19-21: Elisa wordt profeet

1 Koningen 21, 1-16: Elia en de wijngaard van Nabot
1 Koningen 21, 17-29: Elia en Achab
2 Koningen
2 Koningen 2, 1.6-14: Elia wordt in de hemel opgenomen
2 Koningen 2, 8-14: De hemelvaart van Elia
2 Koningen 4, 1-7: De kruik met olie
2 Koningen 4, 8-11.14-16a: Het bezoek van Elisa
2 Koningen 4, 42-44: De broodvermenigvuldiging
2 Koningen 5, 1-15a: Ga je wassen
2 Koningen 5, 14-17: De genezing van Naäman

2 Koningen 11, 1-4, 9-18.20: Joas wordt koning
2 Koningen 17, 5-8.13-15a.18: Israël wordt weggeveegd
2 Koningen 19, 9b-11.14-21.31-35a.36: De profeet en de koning

2 Koningen 22, 8-13 . 23, 1-3: Het boek uit de tempel
2 Koningen 24, 8-17: Deportatie naar Babylon
2 Koningen 25, 1-12: De verwoesting van Jeruzalem