Loading...
 

Matteüs 10, 7-15

Matteüs 10, 7-15: Jezus zendt zijn leerlingen

(Matteüs 10, 7-15 // Marcus 6, 8-11 // Lucas 9, 2-5)De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1536)

Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’
Maak zieke mensen beter en maak dode mensen weer levend. Maak mensen met een huidziekte beter en jaag kwade geesten weg. Jullie krijgen die macht van God. Help daarmee andere mensen en vraag er niets voor terug.
Neem geen geld aan van de mensen. Geen groot bedrag maar ook geen kleingeld. Neem ook geen tas mee, geen extra kleren, geen schoenen en geen stok. Je krijgt wel wat je nodig hebt, want jullie werken hard.’

Jezus zei verder: ‘Als je in een stad of een dorp komt, zoek dan iemand die bij mij wil horen. Daar moet je blijven totdat je weer verder reist. Als je een huis binnenkomt, wens dan de mensen die er wonen, vrede toe. Als ze bij mij willen horen, dan zullen ze die vrede krijgen. Maar als ze niet bij mij willen horen, dan krijgen ze die vrede niet.
Maar stel dat je ergens niet wordt binnengelaten, of dat mensen niet naar je luisteren. Dan moet je weggaan bij dat huis en uit die stad. Je moet dan zelfs het stof van je voeten vegen. Luister goed naar mijn woorden: Als God rechtspreekt over de wereld, zal hij die stad zwaar straffen. Nog zwaarder dan Sodom en Gomorra.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Verkondig op jullie tocht: Het rijk van de hemel is nabij.
Genees zieken, doe doden opstaan,
reinig mensen met een huidziekte en drijf duivels uit.
Jullie hebben gratis gekregen, jullie moeten gratis geven.
Neem dus geen gouden, zilveren of koperen munten aan
om er je beurs mee te vullen.
Verschaf je ook geen reiszak voor onderweg, geen extra kleren,
geen schoeisel of stok, want de arbeider is zijn onderhoud waard.
Als jullie in een stad of in een dorp komen,
moeten jullie uitzoeken wie het waard is om jullie te ontvangen.
Blijf daar tot je weer verder gaat.
Wanneer je dat huis binnengaat, wens je de bewoners vrede.
Wanneer ze dat waard zijn, mag er dan vrede over dat huis komen.
Maar wanneer ze dat niet waard zijn,
laat die vrede dan tot jullie terugkeren.
Als men jullie ergens niet ontvangt
en ook niet naar jullie woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad
en schud het stof van je voeten.
Echt waar, Ik zeg jullie:
de dag van het oordeel zal draaglijker zijn
voor het land van Sodom en Gomorra dan voor die stad.’Stilstaan bij …

Geen ...
Jezus maakt duidelijk dat zijn leerlingen alleen het hoogstnoodzakelijke mogen meenemen. Dit verkleint het risico dat ze verstrikt raken in macht en bezit.

Stok
Herders (en ook reizigers?) gebruikten een stok als een soort wapen om wilde dieren mee weg te slaan en om zich te verdedigen tegen rovers.

Het stof van uw voeten schudden
Een gebaar dat duidelijk maakt dat men met iemand niets meer wil te maken hebben.
Het kan ook betekenen dat wie geconfronteerd wordt met weerstand, zich daardoor niet mag laten ontmoedigen of tegenhouden.

Sodom en Gomorra
Twee steden aan de Dode Zee. In Genesis 19 wordt de ondergang van die steden beschreven.

Bij de tekst

Zieken genezen

De leerlingen kregen net als Jezus de kracht om zieken te genezen.
Misschien betekent dit in onze tijd dat we mensen moeten bevrijden die gevangen zitten in verdriet en moedeloosheid en hoop geven aan hen die hun leven zinloos vinden.Vrij!

Jezus gaf de leerlingen die Hij uitstuurde enkele raadgevingen:
. voorzie je van een stok en sandalen
. neem geen eten, geld, reservekleren en een draagtas mee.

Zijn leerlingen moeten dus mobiel en flexibel zijn en niet gehinderd worden door verwondingen aan hun voeten en aanvallen door wilde dieren of rovers. Bezit mag de snelheid van het verspreiden van de boodschap niet in de weg staan.

De boodschap van Jezus blijkt er een te zijn van bevrijding op elk vlak, zodat mensen voluit kunnen leven.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Collage: Jezus zendt zijn twaalf leerlingen

Materiaal
Verschillende lapjes stof, lijm, kleurpotloden / -stiften, stokjes, plaklint
Groot gekleurd papier (bv. effen gekleurd inpakpapier), Jezus-figuur
Contouren van een ‘apostel op weg’, uitgeknipt uit stevig papier (hoofd, armen in beweging, ‘stappend’) – inspireer je hiervoor op deze illustraties:

6 Apostel Op Weg


6 Apostel Op Weg B


Verloop
Vertel dit stukje evangelie met behulp van de tekst 'Dichter bij de tijd' (zie hoger).
De kinderen tekenen sandalen op de voeten en kleven een stukje stof op de apostel.
(Let erop dat een aantal apostelen naar rechts kijkt en een aantal naar links.)
Ze kleven met plaklint een stok in de hand van de apostel.


Kleef nadien de Jezus-figuur op het midden van het groot gekleurd blad.
De kinderen leggen op het blad rond Jezus de verschillende apostelen.
Vertel dat Jezus hen wegstuurt om aan de mensen te vertellen wat Hij zelf ook belangrijk vindt.
De apostelen trekken erop uit: wanneer de apostelen voordien in een kring rond Jezus stonden, zwermen ze nu – per twee - uit naar alle hoeken van het blad.
Kleef dan die apostelen op het blad.

Grote kinderen

VERDIEPEN

De opdracht van Jezus

De kinderen formuleren in hun eigen woorden wat de opdracht van Jezus volgens hen is.
Lees dan de evangelietekst voor
Vergelijk dat met de antwoorden.
- Wat is hetzelfde?
- Wat is anders?
- Welk beeld van Jezus krijgen we doorheen deze tekst?‘Ik ga over Jezus vertellen en ik neem mee...’

De kinderen gaan in groepjes van drie zitten.
Ze zoeken elk naar wat ze zouden meenemen als ze over Jezus willen vertellen.

Belangrijk bij deze activiteit: WAAROM zou men een bepaald voorwerp meenemen?‘Ik ga over Jezus spreken en vertel daarom over...’

De kinderen gaan in groepjes van drie zitten.
Ze zoeken elk een verhaal dat ze zeker zouden vertellen als ze over Jezus willen spreken.

Belangrijk bij deze activiteit: WAAROM wil men een bepaald verhaal vertellen?

INLEVEN

Rollenspel

De kinderen zitten in een kring. Lees Matteüs 10, 7-15 voor.
Laat de kinderen rechtop staan en zich op hun plaats éénmaal ronddraaien. Daarna mogen ze terug neerzitten. Ze zijn nu apostelen van Jezus. (Herneem eventueel een aantal woorden van Jezus nadat je hebt gezegd: 'Ze hebben zojuist van Jezus gehoord…')

Vertel dat de apostelen na een week terug bijeen zijn.
Ze zitten in de ruimte waar je nu bent.
Een gelegenheid om hen enkele vragen te stellen:
- Hoe vond je het om zomaar langs de dorpen te gaan?
- Vond je het gemakkelijk om de mensen over Jezus en God te spreken?
- Hoe voelde jij je als je werd uitgelachen?
- Hoe voelde jij je als mensen naar je luisterden en meer wilden weten?
- ...

Lees nadien nog eens het stukje evangelie voor.
Het luisteren naar deze tekst zal nu verrijkt zijn door de inbreng van de kinderen.


Belangrijk
Geef de kinderen rustig de tijd om na te denken bij elke vraag.

INFORMEREN

Het sacrament van de zieken

‘...ze zalfden veel zieken met olie en genazen hen.’
Deze laatste woorden uit het evangelie van deze zondag kunnen de aanleiding zijn om stil te staan bij het sacrament van de zieken.
Nodig iemand uit die hierover kan komen spreken.
Lees meer over het sacrament van de zieken.

Jongeren

ONDERZOEKEN

Die twaalf – Wie zijn ze?

Materiaal
Enkele pc’s met internetaansluiting
Kaartjes waarop de namen van de apostelen staan.

Simon Petrus Jakobus (de meerdere) Johannes
Tomas Andreas Filippus
Bartolomeüs Matteüs Jakobus (de mindere)
Judas Taddeüs Simon de Zeloot JudasVerloop
Verdeel de groep in kleinere groepjes, afhankelijk van de mogelijkheid om te kunnen surfen op de pc.
Geef elk groepje een aantal kaartjes met de naam van één van de twaalf apostelen op.


Opdracht
Zoek op het internet (bijvoorbeeld via Wikipedia) waar XXX uiteindelijk naartoe is gegaan?
Zijn er plaatsen waar men XXX nog op een of andere manier in herinnering brengt?
Hoe wordt XXX door kunstenaars voorgesteld?
Kies de voorstelling die jullie het meest raakt.


Presentatie
Elk groepje presenteert de apostel die ze nader opgezocht hebben.
Ze doen dit met behulp van het kunstwerk dat hun voorkeur geniet. Ze vertellen ook waarom dat is.


TIP
www.bijbelin1000seconden geeft extra info over de volgende apostelen:

Simon PetrusJakobus de meerdereJohannes
TomasAndreasFilippus
Bartolomeüs MatteüsJakobus (de mindere)
Judas TaddeüsSimon de zelootJudas Iskariot
Merk op
Niet alle vragen zullen voor alle apostelen kunnen beantwoord worden. Dat komt omdat men voor deze informatie ver terug moet in een tijd waarin schriftelijke gegevens niet zo vanzelfsprekend zijn.

Overwegingen

Agnes Lameire

Zonder ballast (2018)

Jezus zendt de twaalf uit om te prediken en tot bekering op te roepen.
Ze worden twee aan twee uitgezonden en krijgen niet enkel volmachten maar ook straffe richtlijnen mee. Op hun tocht mogen ze niets dragen behalve de kleren aan hun lijf, een stok in de hand en een paar sandalen aan hun voeten. Andere zaken zouden hun missiereis alleen maar bemoeilijken. Bij voorbaat worden ze verwittigd dat de deur wel eens voor hun neus kan worden dichtgeklapt. Dan moeten ze zelfs het stof uit die stad niet verder meedragen maar ter plekke afkloppen.
Bij joden was het in Jezus’ tijd de gewoonte om - bij het thuiskomen uit het buitenland- de schoenen uit te kloppen om het stof dat uit heidens gebied werd meegebracht niet in eigen land - het Heilig Land! - binnen te brengen. Als Jezus die richtlijn meegeeft aan de uitgezonden apostelen, dan verklaart Hij het huis waar niet naar hun oproep wordt geluisterd, tot heidens gebied. Straffe taal is dat!
En daar gaan ze dan zoals, na hen, ook de eerste christen verkondigers hebben gedaan: zonder ballast, vertrouwend op de gastvrijheid van bekeerlingen. Ze dreven duivels uit, zalfden zieken met olie en genazen hen.

Hoe anders gaat het er aan toe als wij op reis vertrekken! We sleuren aan een koffer vol ballast: kleren voor warm en kleren voor koud, schoenen voor buiten en sloffen voor binnen, een map vol verzekeringspapieren, een tas medicamenten en een iPhone om dag en nacht het thuisfront te bereiken. We gaan op reis en dragen onze zorgen mee!

Geen probleem, zolang we het allernoodzakelijkste maar niet vergeten: de volmacht van de Heer om angst en zorg de baas te zijn, door ons aan Hem toe te vertrouwen want Hij heeft zijn engelen opgedragen u te behoeden op al uw wegen (Psalm 91, 11).

Paul Kevers

Vrij en ongebonden

(P. KEVERS in Kerk en leven,16 juli 2006)

Buiten het hoogstnoodzakelijke mogen de leerlingen niets meenemen voor onderweg - geen geld, geen reiszak, geen dubbele kleding. Dat verkleint voor hen het risico om verstrikt te raken in compromissen met macht en bezit.