Loading...
 

4e zondag van de advent C

3 Advent 4e WeekRode draad in de lezingen
God komt in een eenvoudig dorp, bij eenvoudige mensen.


1e lezingDe profeet Micha zegt dat de Messias die komt zal komen uit Betlehem - de stad van David! - én een man van vrede zal zijn.
TussenzangPsalm 80 vraagt aan God om op zijn volk te letten zoals een herder op zijn kudde of een boer op het stekje dat hij kweekt.
2e lezingGeen brandoffers en zoenoffer, maar de wil doen van zijn Vader zal het levensmotto worden van Jezus.
EvangelieLucas vertelt over het bezoek dat Maria bracht aan haar nicht Elisabet, toen ze beide zwanger waren: Elisabet van Johannes de doper en Maria van Jezus. Hij geeft het geloof van Maris weer in het Magnificat: het licht van de Messias wordt geboren: kleine mensen geeft Hij de kracht om op te staan.Extra
. Vertellen met Kerstmis

. Dagelijkse Bijbellezingen op datum vanaf 17 december.