Loading...
 

Lezingen van dag tot dag

Kerstkring

Advent

1e week van de advent
2e week van de advent
3e week van de advent
Kerstnoveen: 17-24 december

Kersttijd

Kerstoctaaf
Van 2 januari tot Openbaring
Na OpenbaringPaaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag en de rest van de week
1e week van de veertigdagentijd
2e week van de veertigdagentijd
3e week van de veertigdagentijd
4e week van de veertigdagentijd
5e week van de veertigdagentijd
Goede Week

Paastijd

Paasoctaaf
2e week in de paastijd
3e week in de paastijd
4e week in de paastijd
5e week in de paastijd
6e week in de paastijd
7e week in de paastijdTijd door het jaar

Belangrijk: de lezingen van de feesten in het jaar (zie verder) hebben voorrang op de lezingen van de gewone dagen.

Week door het jaarOneven jaartallenEven jaartallen
1e week door het jaar
2e week door het jaar
3e week door het jaar
4e week door het jaar
5e week door het jaar
6e week door het jaar
7e week door het jaar
8e week door het jaar
9e week door het jaar
10e week door het jaar
11e week door het jaar
12e week door het jaar
13e week door het jaar
14e week door het jaar
15e week door het jaar
16e week door het jaar
17e week door het jaar
18e week door het jaar
19e week door het jaar
20e week door het jaar
21e week door het jaar
22e week door het jaar
23e week door het jaar
24e week door het jaar
25e week door het jaar
26e week door het jaar
27e week door het jaar
28e week door het jaar
29e week door het jaar
30e week door het jaar
31e week door het jaar
32e week door het jaar
33e week door het jaar
34e week door het jaar
Heiligenfeesten

Met vaste datum

JANUARI

1 januari: Feest van de moeder Gods
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: Timoteüs en TitusFEBRUARI

2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
14 februari:Cyrillus en Methodius
22 februari: Sint-Petrusstoel te RomeMAART

19 maart: Heilige Jozef
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschapAPRIL

25 april: Evangelist Marcus
29 april: H. Catharina van SiënaMEI

14 mei: Apostel Mattias
31 mei: Maria-Bezoek / Maria VisitatieJUNI

24 juni: Geboorte van Johannes de doper
29 juni: Petrus en PaulusJULI

3 juli: Apostel Tomas
11 juli: Benedictus van Nursia
22 juli: Maria Magdalena
23 juli: Birgitta van Zweden
25 juli: Apostel Jakobus
29 juli: Marta, Maria en LazarusAUGUSTUS

6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus: H. Teresia van het kruis
10 augustus: Laurentius
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
24 augustus: Apostel Bartolomeüs
29 augustus: Marteldood van Johannes de DoperSEPTEMBER

2 september: Margaretha van Leuven - Fiere Margriet
8 september: Maria Geboorte
14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten
21 september: Apostel Matteüs
29 september: Aartsengelen Michaël, Gabriël en RafaëlOKTOBER

2 oktober: Engelbewaarders
4 oktober:Sint-Franciscus
22 oktober:Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk
28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas TaddeüsNOVEMBER

1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
18 november: Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van Petrus en Paulus
30 november: Apostel AndreasDECEMBER

8 december: Onbevlekte ontvangenis van Maria
27 december:Johannes - apostel en evangelist
Met wisselende datum

Pinkstermaandag: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
Donderdag na het feest van de Drie-eenheid: Sacramentsdag A
Vrijdag na de 2e zondag van Pinksteren: Heilig hart van Jezus
Zaterdag na de 2e zondag van Pinksteren: Onbevlekt Hart van Maria

Lezingen van dag tot dag: even jaartallen