Loading...
 

Lucas 9, 1-6

2 Dokter

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 9, 1-6: Zending van de twaalf apostelen

Lucas 9, 1-6 // Matteüs 9, 35; 10, 1-9.11.14 // Marcus 6, 6b-13De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1635)

Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij elkaar. Hij gaf hun de kracht en de macht om alle kwade geesten weg te jagen en zieke mensen beter te maken. Toen zei hij dat de leerlingen op weg moesten gaan. Ze moesten de mensen gaan vertellen over Gods nieuwe wereld, en ze moesten zieke mensen beter maken.
Jezus zei tegen hen: ‘Jullie mogen niets meenemen op je reis. Geen stok, geen tas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer naar de volgende stad gaat. Maar als mensen je niet binnenlaten, dan moet je meteen uit die stad weggaan. Je moet zelfs het stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde keus gemaakt hebben.’
De leerlingen gingen op weg. Ze reisden van dorp naar dorp. Overal vertelden ze het goede nieuws en maakten ze zieke mensen beter.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus riep de twaalf bijeen
en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten
en de kracht om ziekten te genezen.
Daarna zond Hij hen uit om het Rijk van God te verkondigen
en zieken te genezen.
Hij zei tegen hen: 'Neemt niets mee voor onderweg:
geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld.
Niemand van jullie mag extra kleding hebben.
Als jullie een huis binnengaan,
moeten jullie daar blijven tot jullie weer verder gaan.
Als men jullie ergens niet ontvangt,
verlaat dan die stad en schud het stof van jullie voeten,
om te tonen dat jullie niets meer met hen te maken wilt hebben.'
Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp,
terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden
en zieken genazen.Stilstaan bij …

Twaalf
Met 'de twaalf' worden de twaalf apostelen bedoeld. Hun aantal verwijst naar de twaalf stammen van Israël.

Onreine geesten
Toen Jezus leefde, waren de mensen ervan overtuigd dat vele ziekten te maken hadden met onreine geesten die bezit hadden genomen van iemands lichaam.

Geen ...
Jezus maakt duidelijk dat zijn leerlingen alleen het hoogstnoodzakelijke mogen meenemen. Dit verkleint het risico dat ze verstrikt raken in macht en bezit.

Stok
Herders (en ook reizigers) gebruikten een stok als een soort wapen om wilde dieren mee weg te slaan en om zich te verdedigen tegen rovers.

Een huis binnengaan
In de tijd van Jezus verbleven Joodse reizigers normaal gesproken bij iemand van de joodse gemeenschap, uit angst om onrein te worden.
Door de gastvrijheid van niet-joden te aanvaarden, maakten de leerlingen duidelijk dat de boodschap van Jezus universeel is en sociale en religieuze grenzen overschrijdt.

Het stof van uw voeten schudden
Een gebaar dat duidelijk maakt dat men met iemand niets meer wil te maken hebben.
Het kan ook betekenen dat wie geconfronteerd wordt met weerstand, zich daardoor niet mag laten ontmoedigen of tegenhouden.

Bij de tekst

Onthecht

De leerlingen krijgen niet alleen een opdracht van Jezus (zieken genezen, het Rijk van God verkondigen), ze krijgen ook de raad om zich niet te hechten aan materiële dingen. Op die manier zijn ze vrij en kunnen ze zich helemaal inzetten voor het Rijk van God.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Collage: Jezus zendt zijn twaalf leerlingen

Materiaal
Verschillende lapjes stof, lijm, kleurpotloden / -stiften, stokjes, plaklint
Groot gekleurd papier (bv. effen gekleurd inpakpapier), Jezus-figuur
Contouren van een ‘apostel op weg’, uitgeknipt uit stevig papier (hoofd, armen in beweging, ‘stappend’) – inspireer je hiervoor op deze illustraties:

6 Apostel Op Weg


6 Apostel Op Weg B


Verloop
Vertel dit stukje evangelie met behulp van de tekst 'Dichter bij de tijd' (zie hoger).
De kinderen tekenen sandalen op de voeten en kleven een stukje stof op de apostel.
(Let erop dat een aantal apostelen naar rechts kijkt en een aantal naar links.)
Ze kleven met plaklint een stok in de hand van de apostel.


Kleef nadien de Jezus-figuur op het midden van het groot gekleurd blad.
De kinderen leggen op het blad rond Jezus de verschillende apostelen.
Vertel dat Jezus hen wegstuurt om aan de mensen te vertellen wat Hij zelf ook belangrijk vindt.
De apostelen trekken erop uit: wanneer de apostelen voordien in een kring rond Jezus stonden, zwermen ze nu – per twee - uit naar alle hoeken van het blad.
Kleef dan die apostelen op het blad.

Grote kinderen

VERDIEPEN

De opdracht van Jezus

De kinderen formuleren in hun eigen woorden wat de opdracht van Jezus volgens hen is.
Lees dan de evangelietekst voor
Vergelijk dat met de antwoorden.
- Wat is hetzelfde?
- Wat is anders?
- Welk beeld van Jezus krijgen je doorheen deze tekst?‘Ik ga over Jezus vertellen en ik neem mee...’

De kinderen gaan in groepjes van drie zitten.
Ze zoeken elk naar wat ze zouden meenemen als ze over Jezus willen vertellen.

Belangrijk bij deze activiteit: WAAROM zou men een bepaald voorwerp meenemen?‘Ik ga over Jezus spreken en vertel daarom over...’

De kinderen gaan in groepjes van drie zitten.
Ze zoeken elk een verhaal dat ze zeker zouden vertellen als ze over Jezus willen spreken.

Belangrijk bij deze activiteit: WAAROM wil men een bepaald verhaal vertellen?

INLEVEN

Rollenspel

De kinderen zitten in een kring.
Lees dit stukje evangelie voor.
Laat de kinderen rechtop staan en zich op hun plaats éénmaal ronddraaien. Daarna mogen ze terug neerzitten. Ze zijn nu apostelen van Jezus. (Herneem eventueel een aantal woorden van Jezus nadat je hebt gezegd: 'Ze hebben zojuist van Jezus gehoord…')

Vertel dat de apostelen na een week terug bijeen zijn.
Ze zitten in de ruimte waar je nu bent.
Een gelegenheid om hen enkele vragen te stellen:
- Hoe vond je het om zomaar langs de dorpen te gaan?
- Vond je het gemakkelijk om de mensen over Jezus en God te spreken?
- Hoe voelde jij je als je werd uitgelachen?
- Hoe voelde jij je als mensen naar je luisterden en meer wilden weten?
- ...

Lees nadien nog eens het stukje evangelie voor.
Het luisteren naar deze tekst zal nu verrijkt zijn door de inbreng van de kinderen.


Belangrijk
Geef de kinderen rustig de tijd om na te denken bij elke vraag.

Jongeren

ONDERZOEKEN

Die twaalf – Wie zijn ze?

Materiaal
Enkele pc’s met internetaansluiting
Kaartjes waarop de namen van de apostelen staan.

Petrus Jacobus (de meerdere) Johannes
Thomas Andreas Philippus
Bartolomeüs Matteüs Jacobus (de mindere)
Taddeüs Simon de Zeloot JudasVerloop
Verdeel de groep in kleinere groepjes, afhankelijk van de mogelijkheid om te kunnen surfen.
Geef elk groepje een aantal kaartjes met de naam van één van de twaalf apostelen op.


Opdracht
Zoek op het internet (bv. via Wikipedia) waar XXX uiteindelijk naartoe is gegaan?
Zijn er plaatsen waar men XXX nog op een of andere manier in herinnering brengt?
Hoe wordt XXX door kunstenaars voorgesteld?
Kies de voorstelling die jullie het meest raakt.


Presentatie
Elk groepje presenteert de apostel die ze nader opgezocht hebben.
Ze doen dit met behulp van het kunstwerk dat hun voorkeur geniet. Ze vertellen ook waarom dat is.
Merk op
Niet alle vragen zullen voor alle apostelen kunnen beantwoord worden. Dat komt omdat men voor deze informatie ver terug in een tijd moet, waarin schriftelijke gegevens niet zo vanzelfsprekend zijn.

Overwegingen

Agnes Lameire

Zonder ballast (2018)

Jezus zendt de twaalf uit om te prediken en tot bekering op te roepen.
Ze worden twee aan twee uitgezonden en krijgen niet enkel volmachten maar ook straffe richtlijnen mee. Op hun tocht mogen ze niets dragen behalve de kleren aan hun lijf, een stok in de hand en een paar sandalen aan hun voeten. Andere zaken zouden hun missiereis alleen maar bemoeilijken. Bij voorbaat worden ze verwittigd dat de deur wel eens voor hun neus kan worden dichtgeklapt. Dan moeten ze zelfs het stof uit die stad niet verder meedragen maar ter plekke afkloppen.
Bij joden was het in Jezus’ tijd de gewoonte om - bij het thuiskomen uit het buitenland- de schoenen uit te kloppen om het stof dat uit heidens gebied werd meegebracht niet in eigen land - het Heilig Land! - binnen te brengen. Als Jezus die richtlijn meegeeft aan de uitgezonden apostelen, dan verklaart Hij het huis waar niet naar hun oproep wordt geluisterd, tot heidens gebied. Straffe taal is dat!
En daar gaan ze dan zoals, na hen, ook de eerste christen verkondigers hebben gedaan: zonder ballast, vertrouwend op de gastvrijheid van bekeerlingen. Ze dreven duivels uit, zalfden zieken met olie en genazen hen.

Hoe anders gaat het er aan toe als wij op reis vertrekken! We sleuren aan een koffer vol ballast: kleren voor warm en kleren voor koud, schoenen voor buiten en sloffen voor binnen, een map vol verzekeringspapieren, een tas medicamenten en een iPhone om dag en nacht het thuisfront te bereiken. We gaan op reis en dragen onze zorgen mee!

Geen probleem, zolang we het allernoodzakelijkste maar niet vergeten: de volmacht van de Heer om angst en zorg de baas te zijn, door ons aan Hem toe te vertrouwen want Hij heeft zijn engelen opgedragen u te behoeden op al uw wegen (Psalm 91, 11).Paul Kevers

Vrij en ongebonden

(P. KEVERS in Kerk en leven,16 juli 2006)

Buiten het hoogstnoodzakelijke mogen de leerlingen niets meenemen voor onderweg - geen geld, geen reiszak, geen dubbele kleding. Dat verkleint voor hen het risico om verstrikt te raken in compromissen met macht en bezit.