Loading...
 

Nieuwe Testament

Inleiding

Met ‘testament' wordt in de Bijbel het ‘verbond’ bedoeld tussen God en de mensen. Het gaat hier dus niet over de ‘laatste wil’ van iemand. Het Nieuwe Testament heeft het over dat verbond zoals het duidelijk werd in Jezus. Het heeft het ook over de gewone mannen en vrouwen van wie hun leven door Jezus werd beïnvloed. Aan internationale politiek, oorlogen en veldtochten wordt weinig aandacht besteed. Ook de beschrijving van het leven van Jezus is historisch weinig precies.

Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk geschreven in het Grieks, de toenmalige wereldtaal van het Romeinse Rijk - te vergelijken met het Engels nu. Men veronderstelt dat sommige teksten oorspronkelijk geschreven werden in het Aramees - de taal die Jezus sprak. Nadien werden ze in het Grieks vertaald.

De 27 geschriften van het Nieuwe Testament worden in drie grote delen verdeeld:
. evangeliën en handelingen van de apostelen
. brieven
. apocalyptische literatuur (boek van de openbaring)

Overzicht

Alleen de boeken die aan bod komen in 'bijbelin1000seconden' werden opgenomen.Evangelies en Handelingen van de apostelen

Matteüs

Marcus

Lucas

Johannes

Handelingen van de apostelen
Brieven 

van Paulus ...

aan de christenen in Rome

aan de christenen van Korinte

aan de christenen van Galatië

aan de christenen van Efeze

aan de christenen van Filippi

aan de christenen van Kolosse

aan de christenen van Tessalonica

aan Timoteüs

aan Titus

aan Filemon

aan de Hebreeën


van Jakobus


van Petrus


van Johannes
Apocalyps

Het boek van de openbaring