Loading...
 

aan de christenen van Tessalonica

De christenen van Tessalonica

Eerste brief

1 Tessalonicenzen 1, 1-5b: Groet aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen 1, 5c-10: Het woord van de Heer

1 Tessalonicenzen 2, 7b-9.13: Paulus in Tessalonica

1 Tessalonicenzen 3, 12 - 4, 2: Onberispelijk en heilig leven

1 Tessalonicenzen 4, 13-18: Doden en levenden bij de komst van Jezus

1 Tessalonicenzen 5, 1-6: Blijf wakker
1 Tessalonicenzen 5, 16-24: Doof het vuur niet uitTweede brief

2 Tessalonicenzen 1, 11-2, 2: Panikeer niet

2 Tessalonicenzen 2, 1-3a.14-17: Jezus komt terug
2 Tessalonicenzen 2, 16-3, 5: De liefde van de Heer

2 Tessalonicenzen 3, 7-12: Je eigen brood verdienen
2 Tessalonicenzen 3, 6-10.16-18: Wie niet wil werken, zal niet eten