Loading...
 

aan de christenen van Galatië

(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)


Galaten 1, 6-12: Keer de rug niet naar het evangelie
Galaten 1, 11-20: Paulus over zijn leven
Galaten 1, 13-24: Paulus over zijn leven als christen


Galaten 2, 1-2.7-14: Paulus in Jeruzalem en Antiochië
Galaten 2, 16.19-21: Geloven in Christus
Galaten 2, 19-20: Christus leeft in mij


Galaten 3, 1-5: De Geest doet wonderen
Galaten 3, 7-14: Gered door het geloof
Galaten 3, 22-29: De wet is niet meer nodig
Galaten 3, 26-29: Kinderen van God


Galaten 4, 4-7: Geen slaaf meer
Galaten 4, 22-24.26-27.31-5,1: Vrijheid en slavernij


Galaten 5,1-6: Bevrijd
Galaten 5, 1.13-18: Leef naar de geest
Galaten 5, 16-25: De vruchten van de Geest
Galaten 5, 18-25: Leef zoals de heilige Geest het wil


Galaten 6, 14-18: Nieuwe schepping