Loading...
 

Lucas

03 Lucas


De schrijver
De evangelist Lucas
Het evangelie volgens Lucas
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)


Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas, 1, 5-17: Zacharias zal een zoon krijgen
Lucas 1, 5-25: De boodschap aan Zacharias
Lucas 1, 26-38: Boodschap van een engel
Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet
Lucas 1, 39-56: Na de boodschap van de engel
Lucas 1, 46-56: Magnificat
Lucas 1, 57-66: Johannes is zijn naam
Lucas 1, 57-66.80: Johannes is zijn naam
Lucas 1, 69-75: Danklied van Zacharias

Lucas 2, 1-14: De geboorte van Jezus
Lucas 2, 15-20: Bezoek van de herders
Lucas 2, 16-21: Na de geboorte van Jezus
Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus
Lucas 2, 36-40: De profetes Hanna
Lucas 2, 41-52: De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lucas 3, 1-6: Optreden van Johannes de doper
Lucas 3, 10-18: Optreden van Johannes de doper II
Lucas 3, 15-16; 3, 21-22: Johannes doopt Jezus

Lucas 4, 1-13: Jezus in de woestijn
Lucas 4, 14-22a: Jezus treedt op in Nazaret
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas 4, 16-30: Jezus in de synagoge van Nazaret
Lucas 4, 21-30: In de synagoge van Nazaret II
Lucas 4, 24-30: Geen sant in eigen land
Lucas 4, 31-37: Jezus in Kafarnaüm
Lucas 4, 38-44: Jezus geneest zieken

Lucas 5, 1-11: Roeping van enkele vissers
Lucas 5, 12-16: Jezus geneest een melaatse
Lucas 5, 17-26: Jezus geneest een verlamde man
Lucas 5, 27-32: De roeping van Levi
Lucas 5, 33-39: Jezus spreekt over vasten

Lucas 6, 1-5: Heer van de sabbat
Lucas 6, 6-11: De man met een vergroeide hand
Lucas 6, 12-16: Twaalf apostelen
Lucas 6, 12-19: Jezus kiest twaalf apostelen
Lucas 6, 17.20-26: Jezus spreekt tot de leerlingen
Lucas 6, 20-26: Jezus spreekt over echt geluk
Lucas 6, 27-38: De gulden rede
Lucas 6, 36-38: Goed zijn
Lucas 6, 39-42: Jezus over ‘goed zien'
Lucas 6, 39-45: Wijze woorden van Jezus
Lucas 6, 43-49: Luisteren naar Jezus

Lucas 7, 1-10: Jezus en de honderdman
Lucas 7, 11-17: Jezus en de weduwe van Naïn
Lucas 7, 18b-23: Is Jezus de Messias?
Lucas 7, 24-30: Jezus over Johannes de Doper
Lucas 7, 31-35: Waar mensen op lijken
Lucas 7, 36-8.3:Aan tafel bij een Farizeeër

Lucas 8, 1-3: Vrouwen volgen Jezus
Lucas 8, 4-15: De zaaier
Lucas 8, 16-18: De lamp op de kandelaar
Lucas 8, 19-21: Handelen naar het woord van God
Lucas 8, 22-25: Jezus stilt de storm
Lucas 8, 40-56: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaar ziek was

Lucas 9, 1-6: Zending van de twaalf apostelen
Lucas 9, 7-9: Herodes wil Jezus zien
Lucas 9, 11b-17: Jezus geeft veel mensen te eten
Lucas 9, 18-22: Wie zeggen jullie dat Ik ben?
Lucas 9, 18-24: Wie is Jezus?
Lucas 9, 22-25: Jezus volgen
Lucas 9, 28-36:Jezus op de berg
Lucas 9, 43b-45: Jezus voorspelt zijn lijden voor de tweede keer
Lucas 9, 46-50: De kleinste is de grootste
Lucas 9, 51-56: Niet welkom
Lucas 9, 51-62: Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9, 57-62: Ga met Me mee

Lucas 10, 1-9: Vertel overal het goede nieuws
Lucas 10, 1-12: Hij stuurde hen twee aan twee
Lucas 10, 1-12.17-20: Zending van de leerlingen
Lucas 10, 13-16: Luister maar
Lucas 10, 17-24: Jezus over zijn Vader
Lucas 10, 21-24: Voor eenvoudige mensen
Lucas 10, 25-37: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10, 38-42: Marta en Maria

Lucas 11, 1-4: Jezus leert het ‘Onzevader’
Lucas 11, 1-13: Jezus leert bidden
Lucas 11, 5-13: Jezus spreekt over bidden
Lucas 11, 14-23: Jezus drijft duivels uit
Lucas 11, 14-26: Jezus verdedigt zich
Lucas 11, 27-28: Gelukwensen
Lucas 11, 29-32: Het teken van Jona
Lucas 11, 37-41: Maak niet alleen de buitenkant schoon
Lucas 11, 42-46: Jezus heeft kritiek
Lucas 11, 47-54: Onverantwoord!

Lucas 12, 1-7: Wees niet bang
Lucas 12, 8-12: Spreken over Jezus en de Heilige Geest
Lucas 12, 13-21: Over een hebzuchtige boer
Lucas 12, 32-48: Maak je geen zorgen
Lucas 12, 35-38: Let goed op
Lucas 12, 39-48: Sta klaar
Lucas 12, 49-53: Verdeeldheid en geen vrede
Lucas 12, 54-59: De tekenen van de tijd

Lucas 13, 1-9: De vijgenboom zonder vruchten
Lucas 13, 10-17: Jezus en een kromgebogen vrouw
Lucas 13, 18-21: Waarmee is het Rijk van God te vergelijken?
Lucas 13, 22-30: De nauwe deur
Lucas 13, 31-35: Jezus trekt zich niets aan van Herodes

Lucas 14, 1-6: Jezus geneest een man op sabbat
Lucas 14, 1.7-11: Gelijkenis bij een maaltijd
Lucas 14, 1.7-14: Gelijkenissen bij een maaltijd
Lucas 14, 12-14: Nodig arme mensen uit
Lucas 14, 15-24: Iedereen is welkom
Lucas 14, 25-33: De ware volgeling

Lucas 15, 1-32: Parabels over wat verloren is
. Lucas 15, 1-7: Het verloren schaap
. Lucas 15, 8-10: Het verloren muntstuk
. Lucas 15, 1-3.11-32: De verloren zoon
Lucas 15, 1-10: Twee gelijkenissen over ‘verloren zijn’

Lucas 16, 1-8: Parabel: de onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16, 1-13: De onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16, 9-15: Over geld in het leven
Lucas 16, 19-31: Lazarus en de rijke

Lucas 17, 1-6: Raadgevingen
Lucas 17, 5-10: Lessen voor de leerlingen
Lucas 17, 7-10: Doen wat men moet doen
Lucas 17, 11-19: Genezing van tien melaatsen
Lucas 17, 20-25: Het Rijk van God komt
Lucas 17, 26-37: De dag waarop de Mensenzoon komt

Lucas 18, 1-8: De rechter en de weduwe
Lucas 18, 9-14: De farizeeër en de tollenaar
Lucas 18, 35-43: Jezus geneest een blinde in Jericho

Lucas 19, 1-10: Jezus en Zacheüs
Lucas 19, 11-28: Een man gaat op reis
Lucas 19, 28-40: De intocht in Jeruzalem
Lucas 19, 41-44: Jezus weent om Jeruzalem
Lucas 19, 45-48: De tempel, een huis van gebed

Lucas 20, 27-38: Vraag over de opstanding / verrijzenis
Lucas 20, 27-40: Leven na de dood

Lucas 21, 1-4: De muntjes van de weduwe
Lucas 21, 5-11: Raak niet in paniek
Lucas 21, 5-19: Over de val van Jeruzalem
Lucas 21, 12-19: Gevangen
Lucas 21, 20-28: Wat gaat er met de wereld gebeuren?
Lucas 21, 29-33: Het rijk van God is nabij
Lucas 21, 25-28.34-36: Wees waakzaam
Lucas 21, 34-36: Sta rechtop voor de Mensenzoon

Lucas 22, 14-23, 56: De laatste dagen van Jezus
. Lucas 22, 14-38: Het laatste avondmaal
. Lucas 22, 39-53: Jezus op de Olijfberg
. Lucas 22, 54 – 23, 25: Jezus wordt ondervraagd

. Lucas 23, 26-34: Het lijden van Jezus
. Lucas 23, 35-43: Jezus aan het kruis
. Lucas 23, 44-49: Jezus sterft
. Lucas 23, 50 – 23, 56: Jezus wordt begraven

Lucas 24, 1-12: De vrouwen bij het graf
Lucas 24, 13-35: De leerlingen uit Emmaüs
Lucas 24, 35-48: Jezus verschijnt
Lucas 24, 35-53: Laatste woorden van Jezus
Lucas 24, 46-53: Afscheid van Jezus