Loading...
 

Lucas

03 Lucas


De schrijver
De evangelist Lucas
Het evangelie volgens Lucas
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Lucas die in de zondagsliturgie aan bod komen)

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas, 1, 5-17: Zacharias zal een zoon krijgen
Lucas 1, 5-25: De boodschap aan Zacharias
Lucas 1, 26-38: Boodschap van een engel
Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet
Lucas 1, 39-56: Na de boodschap van de engel
Lucas 1, 46-56: Magnificat
Lucas 1, 57-66: Johannes is zijn naam
Lucas 1, 57-66.80: Johannes is zijn naam
Lucas 1, 69-75: Danklied van Zacharias

Lucas 2, 1-14: De geboorte van Jezus
Lucas 2, 15-20: Bezoek van de herders
Lucas 2, 16-21: Na de geboorte van Jezus
Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus
Lucas 2, 36-40: De profetes Hanna
Lucas 2, 41-52: De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lucas 3, 1-6: Optreden van Johannes de doper
Lucas 3, 10-18: Optreden van Johannes de doper II
Lucas 3, 15-16; 3, 21-22: Johannes doopt Jezus

Lucas 4, 1-13: Jezus in de woestijn
Lucas 4, 14-22a: Jezus treedt op in Nazaret
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas 4, 16-30: Jezus in de synagoge van Nazaret
Lucas 4, 21-30: In de synagoge van Nazaret II
Lucas 4, 24-30: Geen sant in eigen land
Lucas 4, 31-37: Jezus in Kafarnaüm
Lucas 4, 38-44: Jezus geneest zieken


Lucas 5, 1-11: Roeping van enkele vissers
Lucas 5, 12-16: Jezus geneest een melaatse
Lucas 5, 17-26: Jezus geneest een verlamde man
Lucas 5, 27-32: De roeping van Levi
Lucas 5, 33-39: Jezus spreekt over vasten

Lucas 6, 1-5: Heer van de sabbat
Lucas 6, 6-11: De man met een vergroeide hand
Lucas 6, 12-16: Twaalf apostelen
Lucas 6, 12-19: Jezus kiest twaalf apostelen
Lucas 6, 17.20-26: Jezus spreekt tot de leerlingen
Lucas 6, 20-26: Jezus spreekt over echt geluk
Lucas 6, 27-38: De gulden rede
Lucas 6, 36-38: Goed zijn
Lucas 6, 39-42: Jezus over ‘goed zien'
Lucas 6, 39-45: Wijze woorden van Jezus
Lucas 6, 43-49: Luisteren naar Jezus

Lucas 7, 1-10: Jezus en de honderdman
Lucas 7, 11-17: Jezus en de weduwe van Naïn
Lucas 7, 18b-23: Is Jezus de Messias?
Lucas 7, 31-35: Waar mensen op lijken
Lucas 7, 36-8.3:Aan tafel bij een Farizeeër

Lucas 8, 1-3: Vrouwen volgen Jezus
Lucas 8, 4-15: De zaaier
Lucas 8, 16-18: De lamp op de kandelaar
Lucas 8, 19-21: Handelen naar het woord van God
Lucas 8, 22-25: Jezus stilt de storm
Lucas 8, 40-56: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaar ziek was

Lucas 9, 1-6: Zending van de twaalf apostelen
Lucas 9, 7-9: Herodes wil Jezus zien
Lucas 9, 11b-17: Jezus geeft veel mensen te eten
Lucas 9, 18-22: Wie zeggen jullie dat Ik ben?
Lucas 9, 18-24: Wie is Jezus?
Lucas 9, 22-25: Jezus volgen
Lucas 9, 28-36:Jezus op de berg
Lucas 9, 43b-45: Jezus voorspelt zijn lijden voor de tweede keer
Lucas 9, 46-50: De kleinste is de grootste
Lucas 9, 51-56: Niet welkom
Lucas 9, 51-62: Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9, 57-62: Ga met Me mee

Lucas 10, 1-9: Vertel overal het goede nieuws
Lucas 10, 1-12: Hij stuurde hen twee aan twee
Lucas 10, 1-12.17-20: Zending van de leerlingen
Lucas 10, 13-16: Luister maar
Lucas 10, 17-24: Jezus over zijn Vader
Lucas 10, 21-24: Voor eenvoudige mensen
Lucas 10, 25-37: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10, 38-42: Marta en Maria

Lucas 11, 1-4: Jezus leert het ‘Onzevader’
Lucas 11, 1-13: Jezus leert bidden
Lucas 11, 5-13: Jezus spreekt over bidden
Lucas 11, 14-23: Jezus drijft duivels uit
Lucas 11, 14-26: Jezus verdedigt zich
Lucas 11, 27-28: Gelukwensen
Lucas 11, 29-32: Het teken van Jona
Lucas 11, 37-41: Maak niet alleen de buitenkant schoon
Lucas 11, 42-46: Jezus heeft kritiek
Lucas 11, 47-54: Onverantwoord!

Lucas 12, 1-7: Wees niet bang
Lucas 12, 8-12: Spreken over Jezus en de Heilige Geest
Lucas 12, 13-21: Over een hebzuchtige boer
Lucas 12, 32-48: Maak je geen zorgen
Lucas 12, 35-38: Let goed op
Lucas 12, 39-48: Sta klaar
Lucas 12, 49-53: Verdeeldheid en geen vrede
Lucas 12, 54-59: De tekenen van de tijd

Lucas 13, 1-9: De vijgenboom zonder vruchten
Lucas 13, 10-17: Jezus en een kromgebogen vrouw
Lucas 13, 18-21: Waarmee is het Rijk van God te vergelijken?
Lucas 13, 22-30: De nauwe deur
Lucas 13, 31-35: Jezus trekt zich niets aan van Herodes

Lucas 14, 1-6: Jezus geneest een man op sabbat
Lucas 14, 1.7-11: Gelijkenis bij een maaltijd
Lucas 14, 1.7-14: Gelijkenissen bij een maaltijd
Lucas 14, 12-14: Nodig arme mensen uit
Lucas 14, 15-24: Iedereen is welkom
Lucas 14, 25-33: De ware volgeling

Lucas 15, 1-32: Parabels over wat verloren is
. Lucas 15, 1-7: Het verloren schaap
. Lucas 15, 8-10: Het verloren muntstuk
. Lucas 15, 1-3.11-32: De verloren zoon
Lucas 15, 1-10: Twee gelijkenissen over ‘verloren zijn’

Lucas 16, 1-8: Parabel: de onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16, 1-13: De onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16, 9-15: Over geld in het leven
Lucas 16, 19-31: Lazarus en de rijke

Lucas 17, 1-6: Raadgevingen
Lucas 17, 5-10: Lessen voor de leerlingen
Lucas 17, 7-10: Doen wat men moet doen
Lucas 17, 11-19: Genezing van tien melaatsen
Lucas 17, 20-25: Het Rijk van God komt
Lucas 17, 26-37: De dag waarop de Mensenzoon komt

Lucas 18, 1-8: De rechter en de weduwe
Lucas 18, 9-14: De farizeeër en de tollenaar
Lucas 18, 35-43: Jezus geneest een blinde in Jericho

Lucas 19, 1-10: Jezus en Zacheüs
Lucas 19, 11-28: Een man gaat op reis
Lucas 19, 28-40: De intocht in Jeruzalem
Lucas 19, 41-44: Jezus weent om Jeruzalem
Lucas 19, 45-48: De tempel, een huis van gebed

Lucas 20, 27-38: Vraag over de opstanding / verrijzenis
Lucas 20, 27-40: Leven na de dood

Lucas 21, 1-4: De muntjes van de weduwe
Lucas 21, 5-11: Raak niet in paniek
Lucas 21, 5-19: Over de val van Jeruzalem
Lucas 21, 12-19: Gevangen
Lucas 21, 20-28: Wat gaat er met de wereld gebeuren?
Lucas 21, 29-33: Het rijk van God is nabij
Lucas 21, 25-28.34-36: Wees waakzaam
Lucas 21, 34-36: Sta rechtop voor de Mensenzoon

Lucas 22, 14-23, 56: De laatste dagen van Jezus
. Lucas 22, 14-38: Het laatste avondmaal
. Lucas 22, 39-53: Jezus op de Olijfberg
. Lucas 22, 54 – 23, 25: Jezus wordt ondervraagd

. Lucas 23, 26 – 23, 34: Het lijden van Jezus
. Lucas 23, 35-43: Jezus aan het kruis
. Lucas 23, 44-49: Jezus sterft
. Lucas 23, 50 – 23, 56: Jezus wordt begraven


Lucas 24, 1-12: De vrouwen bij het graf
Lucas 24, 13-35: De leerlingen uit Emmaüs
Lucas 24, 35-48: Jezus verschijnt
Lucas 24, 35-53: Laatste woorden van Jezus
Lucas 24, 46-53: Afscheid van Jezus