Loading...
 

Matteüs

01 Matteüs


De schrijver
De evangelist Matteüs
Het evangelie volgens Matteüs
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Matteüs zelf. De andere referenties betreffen info en suggesties bij parallelle teksten bij Marcus en /of Lucas)


Matteüs 1, 1-17: De stamboom van Jezus
Matteüs 1, 1-16.18-23: Geboorte van de Messias
Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus

Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Matteüs 2, 13-18: Moord op onschuldige kinderen
Matteüs 2, 13-15 . 2, 19-23: De vlucht naar Egypte

Matteüs 3, 1-12: Optreden van Johannes de doper
Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus

Matteüs 4, 1-11: Jezus in de woestijn
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen

Matteüs 5, 1-12a: De zaligsprekingen
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht
Matteüs 5, 17-37: De bergrede
Matteüs 5, 20-26: Maak het goed
Matteüs 5, 27-32: Blijf trouw
Matteüs 5, 33-37: Zweer niet
Matteüs 5, 38-48: Wees goed zonder berekening
Matteüs 5, 43-48: Hou van alle mensen

Matteüs 6, 1-6.16-18: Jezus over juist leven
Matteüs 6, 7-15: Het onzevader
Matteüs 6, 24-34: Maak je geen zorgen

Matteüs 7, 6 .12-14: De nauwe poort
Matteüs 7, 21-27: Het huis op de rots

Matteüs 8, 1-4: Jezus geneest een melaatse
Matteüs 8, 5-17: Jezus in Kafarnaüm
Matteüs 8, 23-27: Jezus stilt de storm

Matteüs 9, 1-8: Jezus en een verlamde man
Matteüs 9, 9-13: De roeping van Levi
Matteüs 9, 18-26: Jezus geneest een jonge en een oudere vrouw
Matteüs 9, 32-38: Te weinig arbeiders
Matteüs 9, 36 - 10, 8: Zending van de leerlingen

Matteüs 10, 1-7: Jezus zendt twaalf apostelen
Matteüs 10, 7-15: Jezus zendt zijn leerlingen
Matteüs 10, 16-23: Jezus voorspelt allerlei moeilijkheden
Matteüs 10, 24-33: De leerling en zijn meester
Matteüs 10, 26-33: Wees niet bang
Matteüs 10, 34-11,1: Woorden van Jezus
Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen

Matteüs 11, 2-11: Johannes de doper over de Messias
Matteüs 11, 25-30: Komt allen tot Mij
Matteüs 11, 28-30: Ik zal jullie rust geven

Matteüs 12, 1-8: Meester over de sabbat
Matteüs 12, 9-14: De man met een vergroeide hand
Matteüs 12, 14-21: Het plan van de Farizeeën
Matteüs 12, 38-42: Het teken van Jona
Matteüs 12, 46-50: Wie is mijn familie?

Matteüs 13, 1-23: De zaaier
Matteüs 13, 24-43: Drie gelijkenissen
Matteüs 13, 31-32: Het mosterdzaadje
Matteüs 13, 36-43: Jezus geeft uitleg
Matteüs 13, 44-52: Kostbare schatten
Matteüs 13, 53-58: Geen sant in eigen land

Matteüs 14, 1-12: Johannes de doper wordt onthoofd
Matteüs 14, 13-21: Jezus geeft veel mensen te eten
Matteüs 14, 22-33: Jezus wandelt op het water
Matteüs 14, 22-36: Twijfel niet

Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw

Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 16, 21-27: Jezus navolgen

Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg

Matteüs 18, 15-20: Broederliefde
Matteüs 18, 21-35: De onbarmhartige dienaar

Matteüs 19, 16-22: De rijke jongeman

Matteüs 20, 1-16a: De werkers van het elfde uur
Matteüs 20, 17-28: De vraag van de vrouw van Zebedeüs

Matteüs 21, 1-11: De intocht in Jeruzalem
Matteüs 21, 23-27: De bevoegdheid van Jezus
Matteüs 21, 28-32: Een vader en zijn twee zonen
Matteüs 21, 33-43: De boze wijnbouwers

Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden
Matteüs 22, 15-21: Geef aan de keizer wat hem toekomt
Matteüs 22, 34-40: Het eerste gebod

Matteüs 23, 1-12: Over de Farizeeën
Matteüs 23, 23-26: Reinig eerst van binnen
Matteüs 23, 27-32: Schijnheiligen zijn als witgekalkte graven

Matteüs 24, 37-44: Wees waakzaam

Matteüs 25, 1-13: De tien bruidsmeisjes
Matteüs 25, 14-30: De talenten
Matteüs 25, 31-46: Het laatste oordeel

Matteüs 26, 14-25: Judas verraadt Jezus
Matteüs 26, 14-27, 66: De laatste dagen van Jezus
. Matteüs 26, 14-56: Verraad van Judas en laatste avondmaal
. Matteüs 26, 36-56: Jezus op de Olijfberg
. Matteüs 26, 57-68: Jezus wordt ondervraagd

. Matteüs 27, 27-61: Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven

Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf
Matteüs 28, 16-20: Opdracht in Galilea