Loading...
 

Matteüs

01 Matteüs


De schrijver
De evangelist Matteüs
Het evangelie volgens Matteüs
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)


Matteüs 1, 1-17: De stamboom van Jezus
Matteüs 1, 1-16.18-23: Geboorte van de Messias
Matteüs 1, 16.18-21.24a: Een engel verschijnt aan Jozef
Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus

Matteüs 2, 1-12: Bezoek van wijzen
Matteüs 2, 13-18: Moord op onschuldige kinderen
Matteüs 2, 13-15 . 19-23: De vlucht naar Egypte

Matteüs 3, 1-12: Optreden van Johannes de doper
Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus

Matteüs 4, 1-11: Jezus in de woestijn
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen
Matteüs 4, 12-17.23-25: Jezus treedt op in Galilea
Matteüs 4, 18-22: Jezus roept leerlingen

Matteüs 5, 1-12a: De zaligsprekingen
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht
Matteüs 5, 17-19: Ik schaf de Wet niet af
Matteüs 5, 17-37: De volledige wet
Matteüs 5, 20-26: Maak het goed
Matteüs 5, 27-32: Blijf trouw
Matteüs 5, 33-37: Zweer niet
Matteüs 5, 38-42: Geef aan wie je vraagt
Matteüs 5, 38-48: Wees goed zonder berekening
Matteüs 5, 43-48: Hou van alle mensen

Matteüs 6, 1-6.16-18: Jezus over juist leven
Matteüs 6, 7-15: Het onzevader
Matteüs 6, 19-23: Soorten schatten
Matteüs 6, 24-34: Maak je geen zorgen

Matteüs 7, 1-5: Oordelen over anderen
Matteüs 7, 6 .12-14: De nauwe poort
Matteüs 7, 7-12: Kracht van het gebed
Matteüs 7, 15-20: Kijk naar de vruchten
Matteüs 7, 21-27: Het huis op de rots
Matteüs 7, 21.24-27: Over twee huizen

Matteüs 8, 1-4: Jezus geneest een melaatse
Matteüs 8, 5-13: Jezus en de honderdman
Matteüs 8, 5-17: Jezus in Kafarnaüm
Matteüs 8, 18-22: Meegaan met Jezus
Matteüs 8, 23-27: Jezus stilt de storm
Matteüs 8, 28-34: Jezus jaagt kwade geesten weg

Matteüs 9, 1-8: Jezus en een verlamde man
Matteüs 9, 9-13: Jezus roept Matteüs
Matteüs 9, 14-15: Jezus over vasten
Matteüs 9, 14-17: Jonge wijn in nieuwe zakken
Matteüs 9, 18-26: Jezus geneest een meisje en een vrouw
Matteüs 9, 27-31: Jezus geneest twee blinden
Matteüs 9, 32-38: Te weinig arbeiders
Matteüs 9, 35-10, 1.5-8: Het rijk van God is nabij
Matteüs 9, 36 - 10, 8: Zending van de leerlingen

Matteüs 10, 1-7: Jezus zendt twaalf apostelen
Matteüs 10, 7-15: Jezus zendt zijn leerlingen
Matteüs 10, 16-23: Jezus voorspelt allerlei moeilijkheden
Matteüs 10, 17-22: Problemen op komst
Matteüs 10, 24-33: Alle haren op je hoofd zijn geteld
Matteüs 10, 26-33: Wees niet bang
Matteüs 10, 34-11,1: Woorden van Jezus
Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen

Matteüs 11, 2-11: Johannes de doper over de Messias
Matteüs 11, 11-15: Johannes de Doper
Matteüs 11, 16-19: Jezus heeft kritiek
Matteüs 11, 20-24: Jezus waarschuwt
Matteüs 11, 25-27: Niemand kent de Vader
Matteüs 11, 25-30: Komt allen tot Mij
Matteüs 11, 28-30: Ik zal jullie rust geven

Matteüs 12, 1-8: Meester over de sabbat
Matteüs 12, 9-14: De man met de vergroeide hand
Matteüs 12, 14-21: Het plan van de Farizeeën
Matteüs 12, 38-42: Het teken van Jona
Matteüs 12, 46-50: Wie is mijn familie?

Matteüs 13, 1-9: Parabel van de zaaier
Matteüs 13, 1-23: De zaaier
Matteüs 13, 10-17: Spreken in gelijkenissen
Matteüs 13, 18-23: Jezus legt een parabel uit
Matteüs 13, 24-30: Onkruid tussen tarwe
Matteüs 13, 24-43: Drie gelijkenissen
Matteüs 13, 31-32: Het mosterdzaadje
Matteüs 13, 31-35: Twee gelijkenissen over het Rijk van God
Matteüs 13, 36-43: Jezus geeft uitleg
Matteüs 13, 44-46: Bijzondere schatten
Matteüs 13, 44-52: Kostbare schatten
Matteüs 13, 47-53: Goede en slechte vissen
Matteüs 13, 53-58: Geen sant in eigen land

Matteüs 14, 1-12: Johannes de doper wordt onthoofd
Matteüs 14, 13-21: Jezus geeft veel mensen te eten I
Matteüs 14, 22-33: Jezus wandelt op het water
Matteüs 14, 22-36: Twijfel niet

Matteüs 15, 1-2.10-14: Blinden die blinden leiden
Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw
Matteüs 15, 29-37: Jezus geeft veel mensen te eten II

Matteüs 16, 13-20: Petrus, de rots
Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 16, 13-23: Onderweg naar Jeruzalem
Matteüs 16, 21-27: Jezus navolgen
Matteüs 16, 24-28: Zijn kruis opnemen

Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg
Matteüs 17, 10-13: Johannes, de tweede Elia
Matteüs 17, 14-20: Jezus en een jongen die bezeten is
Matteüs 17, 22-27: Jezus betaalt tempelbelasting

Matteüs 18, 1-5.10.12-14: Worden als kinderen
Matteüs 18, 12-14: Over een verdwaald schaap
Matteüs 18, 15-20: Broederliefde
Matteüs 18, 21-35: De onbarmhartige dienaar
Matteüs 18, 21 - 19, 1: Vergeef je broeder

Matteüs 19, 3-12: Jezus over man en vrouw
Matteüs 19, 13-15: Laat de kinderen bij Me komen
Matteüs 19, 16-22: De rijke jongeman
Matteüs 19, 23-30: Door het oog van een naald
Matteüs 19, 27-29: Alles prijsgeven

Matteüs 20, 1-16a: De werkers van het elfde uur
Matteüs 20, 17-28: De vraag van de vrouw van Zebedeüs
Matteüs 20, 20-28: Zitten naast Jezus

Matteüs 21, 1-11: De intocht in Jeruzalem
Matteüs 21, 23-27: De bevoegdheid van Jezus
Matteüs 21, 28-32: Een vader en zijn twee zonen
Matteüs 21, 33-43: De boze wijnbouwers
Matteüs 21, 33-43.45-46: Parabel van de misdadige wijnbouwers

Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden
Matteüs 22, 15-21: Geef aan de keizer wat hem toekomt
Matteüs 22, 34-40: Het belangrijkste gebod

Matteüs 23, 1-12: Over de Farizeeën
Matteüs 23, 13-22: Blinde leiders
Matteüs 23, 23-26: Reinig eerst van binnen
Matteüs 23, 27-32: Als witgekalkte graven

Matteüs 24, 37-44: Wees waakzaam
Matteüs 24, 42-51: Sta klaar

Matteüs 25, 1-13: De tien bruidsmeisjes
Matteüs 25, 14-30: De talenten
Matteüs 25, 31-46: Het laatste oordeel

Matteüs 26, 14-27, 66: De laatste dagen van Jezus
Matteüs 26, 14-25: Judas verraadt Jezus
. Matteüs 26, 14-35: Verraad van Judas en laatste avondmaal
. Matteüs 26, 36-56: Jezus op de Olijfberg
. Matteüs 26, 57 - 27, 26: Jezus wordt ondervraagd

Matteüs 27, 3-10: Judas krijgt spijt
. Matteüs 27, 27-56: Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven

Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf
Matteüs 28, 8-15: Jezus leeft
Matteüs 28, 16-20: Opdracht in Galilea