Loading...
 

Matteüs

01 Matteüs


De schrijver
De evangelist Matteüs
Het evangelie volgens Matteüs
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Matteüs zelf. De andere referenties betreffen info en suggesties bij parallelle teksten bij Marcus en /of Lucas)


Matteüs 1, 1-17: De stamboom van Jezus
Matteüs 1, 1-16.18-23: Geboorte van de Messias
Matteüs 1, 16.18-21.24a: Een engel verschijnt aan Jozef
Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus

Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Matteüs 2, 13-18: Moord op onschuldige kinderen
Matteüs 2, 13-15 . 2, 19-23: De vlucht naar Egypte

Matteüs 3, 1-12: Optreden van Johannes de doper
Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus

Matteüs 4, 1-11: Jezus in de woestijn
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen
Matteüs 4, 12-17.23-25: Jezus treedt op in Galilea
Matteüs 4, 18-22: Jezus roept leerlingen

Matteüs 5, 1-12a: De zaligsprekingen
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht
Matteüs 7, 1-5: Oordelen over anderen
Matteüs 5, 17-19: Ik schaf de Wet niet af
Matteüs 5, 17-37: De bergrede
Matteüs 5, 20-26: Maak het goed
Matteüs 5, 27-32: Blijf trouw
Matteüs 5, 33-37: Zweer niet
Matteüs 5, 38-42: Geef aan wie je vraagt
Matteüs 5, 38-48: Wees goed zonder berekening
Matteüs 5, 43-48: Hou van alle mensen

Matteüs 6, 1-6.16-18: Jezus over juist leven
Matteüs 6, 7-15: Het onzevader
Matteüs 6, 24-34: Maak je geen zorgen
Matteüs 6, 19-23: Soorten schatten

Matteüs 7, 6 .12-14: De nauwe poort
Matteüs 7, 7-12: Kracht van het gebed
Matteüs 7, 15-20: Kijk naar de vruchten
Matteüs 7, 21-27: Het huis op de rots
Matteüs 7, 21.24-27: Over twee huizen

Matteüs 8, 1-4: Jezus geneest een melaatse
Matteüs 8, 5-17: Jezus in Kafarnaüm
Matteüs 8, 18-22: Meegaan met Jezus
Matteüs 8, 23-27: Jezus stilt de storm
Matteüs 8, 28-34: Jezus jaagt kwade geesten weg

Matteüs 9, 1-8: Jezus en een verlamde man
Matteüs 9, 9-13: De roeping van Levi
Matteüs 9, 14-15: Jezus over vasten
Matteüs 9, 14-17: Over vasten
Matteüs 9, 18-26: Jezus geneest een jonge en een oudere vrouw
Matteüs 9, 27-31: Jezus geneest twee blinden
Matteüs 9, 32-38: Te weinig arbeiders
Matteüs 9, 36 - 10, 8: Zending van de leerlingen

Matteüs 10, 1-7: Jezus zendt twaalf apostelen
Matteüs 10, 7-15: Jezus zendt zijn leerlingen
Matteüs 10, 16-23: Jezus voorspelt allerlei moeilijkheden
Matteüs 10, 17-22: Jezus voorziet problemen
Matteüs 10, 24-33: Alle haren op je hoofd zijn geteld
Matteüs 10, 26-33: Wees niet bang
Matteüs 10, 34-11,1: Woorden van Jezus
Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen

Matteüs 11, 2-11: Johannes de doper over de Messias
Matteüs 11, 11-15: Johannes de Doper
Matteüs 11, 16-19: Jezus heeft kritiek
Matteüs 11, 25-30: Komt allen tot Mij
Matteüs 11, 28-30: Ik zal jullie rust geven

Matteüs 12, 1-8: Meester over de sabbat
Matteüs 12, 9-14: De man met een vergroeide hand
Matteüs 12, 14-21: Het plan van de Farizeeën
Matteüs 12, 38-42: Het teken van Jona
Matteüs 12, 46-50: Wie is mijn familie?

Matteüs 13, 1-9: Parabel van de zaaier
Matteüs 13, 1-23: De zaaier
Matteüs 13, 10-17: Spreken in gelijkenissen
Matteüs 13, 18-23: Jezus legt een parabel uit
Matteüs 13, 24-30: Onkruid tussen tarwe
Matteüs 13, 24-43: Drie gelijkenissen
Matteüs 13, 31-32: Het mosterdzaadje
Matteüs 13, 31-35: Twee gelijkenissen over het Rijk van God
Matteüs 13, 36-43: Jezus geeft uitleg
Matteüs 13, 44-46: Bijzondere schatten
Matteüs 13, 44-52: Kostbare schatten
Matteüs 13, 47-53: Goede en slechte vissen
Matteüs 13, 53-58: Geen sant in eigen land

Matteüs 14, 1-12: Johannes de doper wordt onthoofd
Matteüs 14, 13-21: Jezus geeft veel mensen te eten
Matteüs 14, 22-33: Jezus wandelt op het water
Matteüs 14, 22-36: Twijfel niet

Matteüs 15, 1-2.10-14: Blinden die blinden leiden
Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw
Matteüs 15, 29-37: Jezus geeft veel mensen te eten

Matteüs 16, 13-20: Petrus, de rots
Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 16, 13-23: Onderweg naar Jeruzalem
Matteüs 16, 21-27: Jezus navolgen
Matteüs 16, 24-28: Zijn kruis opnemen

Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg
Matteüs 17, 10-13: Elia komt alles herstellen
Matteüs 17, 14-20: Jezus en een jongen die bezeten is
Matteüs 17, 22-27: Jezus betaalt tempelbelasting

Matteüs 18, 1-5.10.12-14: Worden als kinderen
Matteüs 18, 12-14: Over een verdwaald schaap
Matteüs 18, 15-20: Broederliefde
Matteüs 18, 21-35: De onbarmhartige dienaar

Matteüs 19, 3-12: Jezus over man en vrouw
Matteüs 19, 13-15: Laat de kinderen bij Me komen
Matteüs 19, 16-22: De rijke jongeman
Matteüs 19, 23-30: Door het oog van een naald
Matteüs 19, 27-29: Alles prijsgeven

Matteüs 20, 1-16a: De werkers van het elfde uur
Matteüs 20, 17-28: De vraag van de vrouw van Zebedeüs
Matteüs 20, 20-28: Zitten naast Jezus

Matteüs 21, 1-11: De intocht in Jeruzalem
Matteüs 21, 23-27: De bevoegdheid van Jezus
Matteüs 21, 28-32: Een vader en zijn twee zonen
Matteüs 21, 33-43: De boze wijnbouwers
Matteüs 21, 33-43.45-46: Parabel van de misdadige wijnbouwers

Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden
Matteüs 22, 15-21: Geef aan de keizer wat hem toekomt
Matteüs 22, 34-40: Het eerste gebod

Matteüs 23, 1-12: Over de Farizeeën
Matteüs 23, 13-22: Blinde leiders
Matteüs 23, 23-26: Reinig eerst van binnen
Matteüs 23, 27-32: Schijnheiligen zijn als witgekalkte graven

Matteüs 24, 37-44: Wees waakzaam
Matteüs 24, 42-51: Sta klaar

Matteüs 25, 1-13: De tien bruidsmeisjes
Matteüs 25, 14-30: De talenten
Matteüs 25, 31-46: Het laatste oordeel

Matteüs 26, 14-25: Judas verraadt Jezus
Matteüs 26, 14-27, 66: De laatste dagen van Jezus
. Matteüs 26, 14-56: Verraad van Judas en laatste avondmaal
. Matteüs 26, 36-56: Jezus op de Olijfberg
. Matteüs 26, 57-68: Jezus wordt ondervraagd

Matteüs 27, 3-10: Judas krijgt spijt
. Matteüs 27, 27-61: Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven

Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf
Matteüs 28, 8-15: Jezus leeft
Matteüs 28, 16-20: Opdracht in Galilea