Loading...
 

Handelingen

Over het boek: Handelingen van de apostelen
De handelingen van de apostelen
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)


Handelingen 1, 1-11: Hemelvaart van Jezus
Handelingen 1, 12-14: Na de hemelvaart van Jezus
Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26: Een opvolger voor Judas

Handelingen 2, 1-11: Pinksteren
Handelingen 2, 14 . 22-32: De toespraak van Petrus
Handelingen 2, 14a . 36-41: Jezus is Christus
Handelingen 2, 42-47: De eerste christenen

Handelingen 3, 1-10: Petrus geneest
Handelingen 3, 11-26: Petrus spreekt
Handelingen 3, 13-15. 3, 17-19: De toespraak van Petrus

Handelingen 4, 1-12: Gevangen
Handelingen 4, 8-12: De hoeksteen
Handelingen 4, 13-21: Verbod om nog over Jezus te spreken
Handelingen 4, 23-31: De apostelen bidden
Handelingen 4, 32-35: De eerste christenen
Handelingen 4, 32-37: Eerste christenen delen alles

Handelingen 5, 1-11: Ananias en Saffira
Handelingen 5, 12-16: De eerste christenen
Handelingen 5, 17-26: De gevangenis is leeg
Handelingen 5, 27b-32, 40b-41: Arrestatie van de apostelen
Handelingen 5, 27-33: Petrus verdedigt zich
Handelingen 5, 34-42: Gamaliël spreekt

Handelingen 6, 1-7: Zeven nieuwe diakens
Handelingen 6, 8-15: Stefanus wordt beschuldigd

Handelingen 7, 51 - 8, 1a: De laatste uren van Stefanus
Handelingen 7, 55-60: Stefanus wordt gestenigd

Handelingen 8, 1-8: Vervolgd
Handelingen 8, 5-8.14-17: Filippus
Handelingen 8, 26-40: Filippus en een man uit Ethiopië

Handelingen 9, 1-22: De roeping van Paulus
Handelingen 9, 23-25: Paulus vlucht uit Damascus
Handelingen 9, 26-31: Paulus te Jeruzalem
Handelingen 9, 31-43: Petrus in Lydda en Joppe

Handelingen 10, 25-26; 10,34-35; 10,44-48: Petrus en Cornelius
Handelingen 10, 34a.37-43: Petrus preekt
Handelingen 10, 34-38: Petrus spreekt over Jezus

Handelingen 11,1-18: De droom van Petrus
Handelingen 11, 19-26: Antiochië

Handelingen 12, 1-11: De vrijlating van Petrus
Handelingen 12, 24 – 13, 5a: Opdracht van de Heilige Geest

Handelingen 13, 2-12: Paulus te Cyprus
Handelingen 13, 13-25: Paulus predikt
Handelingen 13, 14.43-52: Een boodschap voor iedereen
Handelingen 13, 16-17.22-25: Paulus in Antiochië
Handelingen 13, 22-26: Johannes de Doper
Handelingen 13, 26-33: Paulus preekt over Jezus Christus
Handelingen 13, 44-52: Paulus en Barnabas worden weggejaagd
Handelingen 13, 46-49: Licht voor alle volkeren

Handelingen 14, 1-7: Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 14, 5-18: Paulus geneest een verlamde man
Handelingen 14, 8-20: Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 14, 19-28: Paulus en Barnabas prediken de Blijde Boodschap
Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas in Klein-Azië

Handelingen 15, 1-2.22-29: Het eerste concilie
Handelingen 15, 1-6: Onenigheid
Handelingen 15, 7-21: De apostelen komen bijeen
Handelingen 15, 22-31: Grote bijeenkomst te Jeruzalem

Handelingen 16, 1-10: De droom van Paulus
Handelingen 16, 11-15: Paulus in Filippi
Handelingen 16, 22-34: Paulus en Silas in de gevangenis

Handelingen 17, 1-14: Paulus in Tessalonica en Berea
Handelingen 17, 15.22-18, 1: Paulus op de areopaag
Handelingen 17, 16-34: Paulus in Athene

Handelingen 18, 1-17: Paulus in Korinte
Handelingen 18, 9-18: Gallio wil zich niet moeien
Handelingen 18, 23-28: Apollos

Handelingen 19, 1-8: Paulus ontmoet christenen in Efeze
Handelingen 19, 23-40: Paulus in Efeze

Handelingen 20, 7-12: Paulus in Troas
Handelingen 20, 17-27: Paulus in Milete
Handelingen 20, 28-38: Paulus neemt afscheid

Handelingen 21, 1-14: Naar Jeruzalem
Handelingen 21, 15-26: Opnieuw in Jeruzalem
Handelingen 21, 27-40: Paulus wordt gearresteerd

Handelingen 22, 1-21: Toespaak van Paulus
Handelingen 22, 3-16: Geroepen
Handelingen 22, 22-29: Paulus is een Romein

Handelingen 23, 1-35: Complot tegen Paulus
Handelingen 22, 30 . 23, 6-11: Verdeeldheid in het Sanhedrin

Handelingen 25, 13-21: Festus en het geval Paulus

Handelingen 27, 1-3: Paulus in Sidon
Handelingen 27, 3-44: Schipbreuk

Handelingen 28, 1-10: Paulus te Malta
Handelingen 28, 11-16: Paulus naar Rome
Handelingen 28, 11-16.30-31: Paulus komt aan in Rome
Handelingen 28, 16-20.30-31: Paulus predikt in Rome
Handelingen 28, 17-31: Paulus in Rome