Loading...
 

Oude Testament

Inleiding

Het 'Oude Testament', ook wel 'Eerste Testament' genoemd, is een bibliotheek van boeken en boekjes die langzaam tot stand kwam in de loop van de geschiedenis van Israël. Tussen het oudste en het jongste geschrift ligt minstens 1000 jaar.
Met 'testament' wordt hier niet bedoeld: laatste wilsbeschikking, maar 'verbond'. Alle boeken hebben namelijk iets te maken met de relatie, het verband, het verbond tussen God en zijn volk.
Het woord 'oud' geeft aan dat het gaat om de boeken die ouder zijn dan Jezus Christus. 'Oud' betekent dus niet 'verouderd', zoals 'nieuw' van het N.T. niet betekent 'gloednieuw', maar 'hernieuwd', opgefrist in Jezus.

Wie vertelt uit het O.T. moet zich realiseren dat dit boek zowel het geloofsboek is van de joden (TeNaCh - met andere volgorde van de boeken) als van de christenen (aangevuld met het N.T.).
Wie eruit aan kinderen vertelt, kan erop wijzen dat Jezus de teksten en verhalen uit het Oude Testament kende zoals alle joodse kinderen van zijn tijd.

Overzicht 

Alleen de boeken die aan bod komen in 'bijbelin1000seconden' werden opgenomenPentateuch (Tora)

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Historische boeken

Jozua
Rechters
Ruth
Samuel
Koningen
Kronieken
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
MakkabeeënPoëtische boeken

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Wijsheid
Wijsheid van Jezus SirachProfetische boeken

Grote profeten

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Baruch
Ezechiël
Daniël

Kleine profeten

Hosea
Joël
Amos
Het boek Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi