Loading...
 

Wijsheid van Jezus Sirach

Sirach


Over Jezus Sirach en zijn geschrift.


Jezus Sirach 1, 1-10: De wijsheid van God
Jezus Sirach 3, 3-7.12-14: Respecteer je ouders
Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29: Genade bij God

Jezus Sirach 15, 15-20: Kiezen voor ‘leven’ of ‘dood’
Jezus Sirach 17, 24-29: Bekeer je

Jezus Sirach 27, 4-7: Wijze woorden
Jezus Sirach 27, 30- 28, 7: Vergeef je naaste

Jezus Sirach 35, 1-12: ‘Nieuwe offers’
Jezus Sirach 35, 15b-17.20-22a: God luistert
Jezus Sirach 36, 1.4-5a.10-17: ‘Er is maar één God’

Jezus Sirach 42, 15-25: Loflied voor de schepping
Jezus Sirach 44, 1.9-13: Eer aan de voorouders
Jezus Sirach 47, 2-11: De grote koning David
Jezus Sirach 48, 1-4.9-11: Elia, een profeet als een vuur
Jezus Sirach 48, 1-14: Elia en Elisa

Jezus Sirach 51, 12-20: Loven, prijzen, zegenen