Loading...
 

Ezechiël

Profeet Ezechiël Det


Over de profeet Ezechiël


Ezechiël 1, 2-5.14-28: Roeping van Ezechiël
Ezechiël 2, 2-5: God stuurt Ezechiël naar de Israëlieten|
Ezechiël 2, 8 - 3, 4: Eet wat Ik je geef
Ezechiël 9, 1-7 . 10, 18-22: God verlaat de tempel

Ezechiël 12, 1-12: Ezechiël speelt straattoneel
Ezechiël 16, 1-15.60.63: God blijft trouw
Ezechiël 17, 22-24: Een prachtige ceder
Ezechiël 18, 1-10.13b.30-32: Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden
Ezechiël 18, 21-28: De weg van het goede
Ezechiël 18, 25-28: Een nieuwe toekomst

Ezechiël 24, 15-24: Toon niet dat je verdriet hebt
Ezechiël 28, 1-10: Een mens ben je, geen God

Ezechiël 33, 7-9: Bewaker over het volk
Ezechiël 34, 1-11: De goede Herder
Ezechiël 34, 11-12.15-17: Ik zorg voor mijn schapen
Ezechiël 34, 11-16: God zorgt zelf voor zijn schapen
Ezechiël 36, 16-17a.18-28: De naam van God werd besmeurd
Ezechiël 36, 23-28: Een nieuw hart
Ezechiël 37, 1-14: Het visioen van de beenderen
Ezechiël 37, 12-14: Weer leven!
Ezechiël 37, 21-28: Voor altijd vrede

Ezechiël 43, 1-7a: God keert terug
Ezechiël 47, 1-2.8-9.12: Visioen van de tempel
Ezechiël 47, 1-9.12: Water uit de tempel