Loading...
 

Pinksteren C: lezingen

2 C.Leterme Sint Pieters Rome 2018Rode draad in de lezingen
De Heilige Geest.Vooravond

1e lezing In het verhaal over de toren van Babel gebeurt het tegengestelde van wat met Pinksteren gevierd wordt: mensen verspreiden zich over de wereld, beginnen los van elkaar te staan, spreken elk hun eigen taal.
1e lezingNaar keuzeDonder, bliksem, vuur … in deze natuurelementen herkende Mozes de stem van God
1e lezingNaar keuzeDe profeet Ezechiël droomde over een dal vol beenderen, een en al teken van dood. Maar toen de Geest in die beenderen kwam, kwamen ze terug tot leven.
1e lezingNaar keuzeDe profeet Joël voorspelde dat de Geest van God aan alle mensen zal gegeven worden. Een belofte die christenen in Pinksteren gerealiseerd zien.
Tussenzang Psalm 104 bezingt de schepping van God en staat erbij stil dat God zich van de natuur bedient om met de mensen in contact te komen.
2e lezing Paulus schrijft over de Geest als steun in moeilijke momenten.
Evangelie Jezus gebruikt het beeld van het 'levend water' om te spreken over de Heilige Geest.

Dagmis

1e lezing Lucas schreef over Pinksteren in het boek Handelingen. Het werd een tekst vol beelden die iets oproepen van de overweldigende ervaring van de leerlingen toen.
Tussenzang Psalm 104 bezingt de schepping van God en staat erbij stil dat God zich van de natuur bedient om met de mensen in contact te komen.
2e lezing Dit fragment uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome, gaat dieper in op de werking van de Heilige Geest: hoe die Geest maakt dat mensen kinderen van God zijn.
2e lezing naar keuzePaulus schreef: alle christenen vormen samen één geheel, één lichaam, omdat ze allen doordrongen zijn van één Geest.
Evangelie Jezus heeft Jezus het over de Geest, die zijn woorden in herinnering brengt, zodat mensen er kunnen naar leven.
Evangelie Naar keuzeToen de leerlingen zich opsloten in een huis uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen en wenste hen vrede. Daarna blies Hij over de leerlingen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest.'

Tweede Pinksteren: H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk

1e lezingHet eerste boek van de Bijbel zoekt naar de reden waarom er kwaad en lijden is in de wereld.
TussenzangPsalm 87 bezingt het feit dat alle mensen hun bron in God vinden.
1e lezingNa de dood van Jezus kwamen Maria en de leerlingen bijeen in de zaal waar ze ook het laatste avondmaal vierden.
EvangelieJezus duidt Johannes als zoon aan van zijn moeder.Extra
. Pinksteren
. Vijftigdagentijd
. Heilige Geest
. Vormsel
. Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk