Loading...
 

Teksten in het C-jaar

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent C
2e zondag van de advent C
3e zondag van de advent C
4e zondag van de advent C

Kersttijd

Kerstmis
Heilige Familie C
Feest van de moeder Gods Maria A B C
Openbaring van de Heer
Doopsel van Christus C

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag A B C
1e zondag van de veertigdagentijd C
2e zondag van de veertigdagentijd C
3e zondag van de veertigdagentijd C
4e zondag van de veertigdagentijd C
5e zondag van de veertigdagentijd C
Palmzondag C
Witte Donderdag A B C
Goede Vrijdag A B C

Paastijd

Paaswake C
Pasen A B C
Tweede paaszondag C
Derde paaszondag C
Vierde paaszondag C
Vijfde paaszondag C
Zesde paaszondag C
Hemelvaart C
Zevende paaszondag C
Pinksteren C
Heilige Drie-eenheid C
Sacramentszondag C

Zondagen door het jaar

2e zondag door het jaar C
3e zondag door het jaar C
4e zondag door het jaar C
5e zondag door het jaar C
6e zondag door het jaar C
7e zondag door het jaar C
8e zondag door het jaar C
9e zondag door het jaar C
10e zondag door het jaar C
11e zondag door het jaar C
12e zondag door het jaar C
13e zondag door het jaar C
14e zondag door het jaar C
15e zondag door het jaar C
16e zondag door het jaar C
17e zondag door het jaar C
18e zondag door het jaar C
19e zondag door het jaar C
20e zondag door het jaar C
21e zondag door het jaar C
22e zondag door het jaar C
23e zondag door het jaar C
24e zondag door het jaar C
25e zondag door het jaar C
26e zondag door het jaar C
27e zondag door het jaar C
28e zondag door het jaar C
29e zondag door het jaar C
30e zondag door het jaar C
31e zondag door het jaar C
32e zondag door het jaar C
33e zondag door het jaar C
Christus Koning C

Heiligenfeesten

2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
29 juni: Petrus en Paulus
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
14 september: Feest van de Kruisverheffing
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen