Loading...
 

Zaterdag in de Goede Week - A

Timothy Eberly ORcQqbmcl78 UnsplashRode draad in de lezingen
Zowat alle teksten hebben het over een nieuw begin, een nieuwe start.


1e lezingAlles begon met de schepping van hemel en aarde.
TussenzangPsalm 104 is de psalm die de schepping dankbaar en vol bewondering bezingt.
2e lezingGod is een God van levenden. Wanneer Abraham zijn zoon Isaak wil offeren, komt God tussen.
TussenzangPsalm 16 bezingt de zorg van God voor de mens.
3e lezingMozes trok met het volk Israël door de Rode Zee. Later zag men hierin het beeld van het doopsel: het oude leven is voorbij. Door het water van het doopsel neemt men een nieuwe start.
TussenzangIn dit lied bezingt Mozes hoe God zijn volk bevrijdde uit de slavernij.
4e lezingJesaja zegt dat de bannelingen in Babylon terug zullen keren. God belooft ze vrede.
TussenzangPsalm 30 bezingt God die verdriet ombuigt naar vreugde.
5e lezingDe profeet Jesaja wijst erop dat God doet wat Hij zegt.
TussenzangJesaja dankt God om zijn troost en vergeving, om zijn sterkte en kracht.
6e lezingVoor Baruch is het duidelijk: de wijsheid van God is te vinden in zijn geboden.
TussenzangPsalm 19 bezingt de woorden van God als leidraad in het leven.
7e lezingEzechiël kondigt aan: God zal zijn volk een nieuw hart geven.
TussenzangPsalm 42 bezingt God als water voor de ziel, als licht en steun op de levensweg.
8e lezingPaulus gaat in zijn brief aan de Romeinen dieper in op de betekenis van het doopsel, de start van een nieuw leven als christen.
TussenzangPsalm 118 dankt God want Hij is het die mensen doet opstaan.
EvangelieVrouwen vernemen als eerste dat Jezus verrezen is.Extra
. Stille zaterdag
. Goede Week