Loading...
 

Zaterdag in de Goede Week - B

2 FotoRode draad in de lezingen
Zowat alle teksten hebben het over een nieuw begin, een nieuwe start én leven!


1e lezingAlle leven begon met de schepping van hemel en aarde.
TussenzangPsalm 104 is de psalm die de schepping van alle leven dankbaar en vol bewondering bezingt.
2e lezingGod is een God van levenden, niet van doden. Wanneer Abraham zijn zoon Isaak wil offeren, komt God tussen.
TussenzangPsalm 16 bezingt de zorg van God voor de mens.
3e lezingMozes trok met het volk Israël door de Rode Zee. Later zag men hierin het beeld van het doopsel: het oude 'niet-leven' is voorbij. Door het water van het doopsel neemt men een nieuwe start van een nieuw leven.
TussenzangIn dit lied bezingt Mozes hoe God zijn volk bevrijdde uit de slavernij, een vorm van 'niet-leven'.
4e lezingJesaja zegt dat God, bron van leven, de bannelingen in Babylon laat terug keren. God belooft ze vrede.
TussenzangPsalm 30 bezingt God die verdriet ombuigt naar vreugde.
5e lezingDe profeet Jesaja wijst erop dat God doet wat Hij zegt. Hij geeft leven, eten en drinken aan wie met Hem een verbond heeft gesloten.
TussenzangJesaja dankt God om zijn troost en vergeving, om zijn sterkte en kracht.
6e lezingBaruch roept Israël op om terug te keren naar de wijsheid van God, en zo tot leven.
TussenzangPsalm 19 bezingt de woorden van God als leidraad in het leven.
7e lezingEzechiël kondigt aan: God zal zijn volk een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Een belofte van verandering van niet-leven (stenen hart) naar echt leven (hart van vlees/geest).
TussenzangPsalm 42 bezingt God als water voor de ziel, als licht en steun op de levensweg.
8e lezingPaulus gaat in zijn brief aan de Romeinen dieper in op de betekenis van het doopsel, de start van een nieuw leven als christen.
TussenzangPsalm 118 dankt God want Hij is het die mensen doet opstaan.
EvangelieVrouwen vernemen als eerste dat Jezus verrezen is.Extra
. Stille zaterdag
. Goede Week