Loading...
 

Liturgisch jaar B 2020-2021

NOVEMBER 2020
29 november: 1e zondag van de advent B


DECEMBER
6 december: 2e zondag van de advent B
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria
13 december: 3e zondag van de advent B
20 december: 4e zondag van de advent B
25 december: Kerstmis
27 december: Heilige Familie B


JANUARI 2021
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria
1 januari: Wereldgebedsdag voor de vrede
3 januari: Openbaring van de Heer
10 januari: Doopsel van Christus B
17 januari: 2e zondag door het jaar B
24 januari: 3e zondag door het jaar B
25 januari: Bekering van Paulus
31 januari: 4e zondag door het jaar B


FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
7 februari: 5e zondag door het jaar B
14 februari: 6e zondag door het jaar B
17 februari: Aswoensdag
21 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd B
22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome
28 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd B


MAART
7 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd B
14 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd B
19 maart: Heilige Jozef
21 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd B
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
28 maart: Palmzondag B


APRIL
1 april: Witte Donderdag
2 april: Goede Vrijdag
3 april: Paaswake
4 april: Pasen
11 april: 2de paaszondag B
18 april: 3e paaszondag B
25 april: 4e paaszondag B
25 april: Evangelist Marcus


MEI
2 mei: 5e paaszondag B
9 mei: 6e paaszondag B
13 mei: Hemelvaart B
14 mei: Heilige Mattias
16 mei: 7e paaszondag B
23 mei: Pinksteren B
30 mei: Heilige Drie-eenheid B


JUNI
3 juni: Sacramentsdag B
6 juni: Sacramentszondag B; 10e zondag door het jaar B
13 juni: 11e zondag door het jaar B
20 juni: 12e zondag door het jaar B
24 juni: Geboorte van Johannes de doper
27 juni: 13e zondag door het jaar B
29 juni: Heiligen Petrus en Paulus


JULI
4 juli: 14e zondag door het jaar B
11 juli: 15e zondag door het jaar B
18 juli: 16e zondag door het jaar B
22 juli: Heilige Maria Magdalena
23 juli: Heilige Birgitta van Zweden
25 juli: 17e zondag door het jaar B
25 juli: Heilige apostel Jakobus


AUGUSTUS
1 augustus: 18e zondag door het jaar B
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
8 augustus: 19e zondag door het jaar B
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
22 augustus: 21e zondag door het jaar B
24 augustus: Heilige apostel Bartolomeüs
29 augustus: 22e zondag door het jaar B
29 augustus: Marteldood van de Heilige Johannes de Doper
SEPTEMBER
5 september: 23e zondag door het jaar B
8 september: Maria Geboorte
12 september: 24e zondag door het jaar B
14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten
19 september: 25e zondag door het jaar B
21 september: Heilige apostel Matteüs
26 september: 26e zondag door het jaar B
29 september: Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël


OKTOBER
3 oktober: 27e zondag door het jaar B
10 oktober: 28e zondag door het jaar B
17 oktober: 29e zondag door het jaar B
24 oktober: 30e zondag door het jaar B
31 oktober: 31e zondag door het jaar B


NOVEMBER
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
7 november: 32e zondag door het jaar B
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
14 november: 33e zondag door het jaar B
21 november: Christus Koning B

Liturgisch jaar C 2021-2022