Loading...
 

RONDE van de BIJBEL - editie 2024

IMG 0041

RONDE van de BIJBEL

Editie 2024

(van 29 juni tot 21 juli 2024)

Een RONDE met oog voor beroepen en activiteiten van mensen in de Bijbel

Deze fictieve RONDE heeft dit jaar aandacht voor als wie werkte in de Bijbel. Zo maken we tijdens deze RONDE kennis met: een arts, bakker, bouwman, cipier, geldwisselaar, herder, honderdman, huisvrouw, klaagvrouw, landbouwer, leraar, pottenbakker, priester, schriftgeleerde, slaaf, smid, timmerman, tollenaar, visser, wever en een wijngaardenier.
Niet al hun werk werd evenveel gewaardeerd, en niet iedereen werd er financieel goed voor vergoed.

Ontdek het onbekende beroep van klaagvrouw, verneem meer over slaven, sta stil bij het werk van een huisvrouw, en maak kennis met de beroepen die aan bod komen in de verhalen die Jezus vertelde, of die over Hem verteld worden.

De RONDE van de BIJBEL (editie 7) start in Egypte, gaat van daaruit over de Middellandse zee naar Griekenland om dan naar Efeze en Tarsus te gaan en zo naar waar het Oude Israël / Palestina lag.


Route

Overzicht van de hele route van de 'RONDE van de BIJBEL - editie 2024':

RondeBijbel24A14u08

©
Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen
Detail van de 'RONDE van de BIJBEL - editie 2024' in het oude Israël / Palestina:

BijbelRonde2024B14u20

©
Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen
Rittenschema 2024

Grand départ: zaterdag 29 juni 2024 Egypte Bakker
Rit 2: zondag 30 juni Filippi Cipier
Rit 3: maandag1 juli Efeze Smid
Rit 4 : dinsdag 2 juli Tarsus Leraar
Rit 5: woensdag 3 juli Sarefat Huisvrouw
Rit 6: donderdag 4 juliBetsaïdaSlaaf
Rit 7: vrijdag 5 juli Kafarnaüm Schriftgeleerde
Rit 8: zaterdag 6 juliMeer van Galilea Visser
Rit 9: zondag 7 juliTiberias Bouwman
Maandag 8 juliRUSTDAG
Rit 10: dinsdag 9 juli 2024 Jordaan Arts / Dokter
Rit 11: woensdag 10 juliKana Wijngaardenier
Rit 12: donderdag 11 juli Nazaret Timmerman
Rit 13: vrijdag 12 juliCaesarea Honderdman
Rit 14: zaterdag 13 juliJoppe - Jaffa Wever
Rit 15: zondag 14 juli SiloPriester
maandag 15 juliRUSTDAG
Rit 16: dinsdag 16 juli 2024 Jericho Tollenaar
Rit 17: woensdag 17 juli Hebron Herder
Rit 18: donderdag 18 juliTekoaPottenbakker
Rit 19: vrijdag 19 juli BetlehemLandbouwer
Rit 20: zaterdag 20 juli Betanië Klaagvrouw
Rit 21: zondag 21 juliJeruzalem: TempelGeldwisselaar