Loading...
 

Jesaja

Over de profeet Jesaja


Proto-Jesaja (750-700 voor Christus)
Jesaja 1, 10.16-20: Rood kan wit worden

Jesaja 2, 1-5: De berg van de Heer

Jesaja 5, 1-7: Het lied van de wijngaard

Jesaja 6, 1-2a.3-8: De roeping van Jesaja

Jesaja 7, 1-9: Vrees niet
Jesaja 7, 10-14: Immanuel

Jesaja 9, 1-3.5-6: Koning van de vrede

Jesaja 10, 5-7.13-16: De koning van Assyriƫ

Jesaja 11, 1-10: De vrede van de Messias

Jesaja 12, 1-6: Danklied

Jesaja 22, 19-23: Eljakim krijgt de 'sleutel'positie

Jesaja 25, 6-10a: Een maaltijd voor alle volken

Jesaja 26, 1-6: God, de eeuwige rots

Jesaja 29, 17-24: Een betere toekomst

Jesaja 30, 19-21.23-26: God zal goed zijn voor jullie

Jesaja 35, 1-6a.10: Vrij!
Jesaja 35, 4-7a: Nieuw leven in de woestijn

Jesaja 38, 1-6.21-22.7.8: Hizkia geneest
Jesaja 38, 10-12.16: Gebed van Hizkia bij zijn herstel
Deutero-Jesaja (550-540 voor Christus)
Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg
Jesaja 40, 1-11: Terug!
Jesaja 40, 25-31: Nieuwe kracht

Jesaja 41, 13-20: Nieuw leven

Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn Dienaar
Jesaja 42, 1-7: Taak van de Dienaar

Jesaja 43, 16-21: Ik zal iets nieuws beginnen

Jesaja 45, 1.4-6: Met Cyrus wordt alles anders
Jesaja 45, 6b-8.18.21b-25: God, die alles geschapen heeft

Jesaja 48, 17-19: Het eerste plan van God

Jesaja 49, 1-6: Jij bent mijn dienaar
Jesaja 49, 3.5-6: Licht voor alle mensen
Jesaja 49, 8-15: God is jullie niet vergeten

Jesaja 50, 4-7: God zal zijn dienaar helpen
Jesaja 50, 4-9a: God zal mij helpen
Jesaja 50, 5-9a: God helpt

Jesaja 52, 7-10: De vreugdebode
Jesaja 52, 13 - 53, 12: Als een schaap naar de slachtbank

Jesaja 53, 10-11: De rechtvaardige dienaar

Jesaja 54, 1-10: God is trouw aan Jeruzalem
Jesaja 54, 5-14: Eeuwige vrede

Jesaja 55, 1-3: Water voor wie dorst heeft
Jesaja 55, 1-11: Woorden die vrucht dragen
Jesaja 55, 6-9: De andere wegen van God
Jesaja 55, 10-11: Over de woorden van God
Trito- Jesaja (Verschillende profeten - 5e eeuw voor Christus of later)
Jesaja 56, 1.6-7: Huis van gebed voor alle volken
Jesaja 58, 1-9a: Wat God wil

Jesaja 58, 7-10: God spreekt over vasten
Jesaja 58, 9b-14: Laat licht de duisternis doen verdwijnen

Jesaja 60, 1-6: Het licht van Jeruzalem

Jesaja 61, 1-2a.10-11: Wees blij
Jesaja 61, 9-11: God maakt gelukkig

Jesaja 62, 1-5: Een nieuwe naam voor Jeruzalem
Jesaja 62, 11-12: De Bevrijder

Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8: God, onze Vader

Jesaja 65, 17-21: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Jesaja 66, 10-14c: Troosten als een moeder