Loading...
 

Liturgisch jaar B 2023-2024

DECEMBER 2023
3 december: 1e zondag van de advent B
6 december: Nicolaas
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria

10 december: 2e zondag van de advent B

17 december: 3e zondag van de advent B; Eerste dag van de kerstnoveen
18 december: Tweede dag van de kerstnoveen
19 december: Derde dag van de kerstnoveen
20 december: Vierde dag van de kerstnoveen
21 december: Vijfde dag van de kerstnoveen
22 december: Zesde dag van de kerstnoveen
23 december: Zevende dag van de kerstnoveen

24 december: 4e zondag van de advent B; Achtste dag van de kerstnoveen
25 december: Kerstmis
27 december: Johannes, apostel en evangelist

31 december: Heilige Familie B
JANUARI 2024
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria
1 januari: Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze
6 januari: Driekoningen

7 januari: Openbaring van de Heer
8 januari: Doopsel van Christus B

14 januari: 2e zondag door het jaar B
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)

21 januari: 3e zondag door het jaar B
3e zondag door het jaar: Dag van het Woord
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: Timoteüs en Titus

28 januari: 4e zondag door het jaar B
FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: Blasius

4 februari: 5e zondag door het jaar B

11 februari: 6e zondag door het jaar B
14 februari: Valentijn
13 februari: Carnaval
14 februari: Aswoensdag

18 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd B
22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome

25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd B
MAART
3 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd B

10 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd B

17 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd B
19 maart: Jozef

24 maart: Palmzondag B
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
28 maart: Witte Donderdag
29 maart: Goede Vrijdag
30 maart: Paaswake

31 maart: Pasen
APRIL
7 april: 2de paaszondag B

14 april: 3e paaszondag B

21 april: 4e paaszondag B
25 april: Evangelist Marcus

28 april: 5e paaszondag B
29 april: Catharina van Siëna
MEI
3 mei: Apostelen Filippus en Jacobus

5 mei: 6e paaszondag B
9 mei: Hemelvaart B
10 mei: Pater Damiaan
12, 13, 14 mei: IJsheiligen

12 mei: 7e paaszondag B
14 mei: Apostel Mattias

19 mei: Pinksteren B
21 mei: Pinkstermaandag: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk

26 mei: Heilige Drie-eenheid B
31 mei: Maria-Bezoek / Maria Visitatie
30mei: Sacramentsdag B
JUNI
2 juni: Sacramentszondag B; 9e zondag door het jaar B
7 juni: H. Hart van Jezus B
8 juni: Onbevlekt Hart van Maria

9 juni: 10e zondag door het jaar B

16 juni: 11e zondag door het jaar B
24 juni: Geboorte van Johannes de doper

23 juni: 12e zondag door het jaar B
29 juni: Petrus en Paulus

30 juni: 13e zondag door het jaar B
JULI
3 juli: Apostel Tomas
7 juli: 14e zondag door het jaar B

14 juli: 15e zondag door het jaar B

21 juli: 16e zondag door het jaar B
22 juli: Maria Magdalena
23 juli: Birgitta van Zweden
25 juli: Werelddag voor grootouders en senioren
25 juli: Apostel Jakobus


28 juli: 17e zondag door het jaar B
29 juli: Marta
30 juli: Internationale dag van de vriendschap
AUGUSTUS
4 augustus: 18e zondag door het jaar B
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
10 augustus: H. Laurentius

11 augustus: 19e zondag door het jaar B
9 augustus: H. Teresia van het kruis

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

18 augustus: 22e zondag door het jaar B
24 augustus: Apostel Bartolomeüs

25 augustus: 21e zondag door het jaar B
29 augustus: Marteldood van de Johannes de Doper
SEPTEMBER
1 september: 22e zondag door het jaar B
1 september: Wereldbiddag voor de Schepping

8 september: 23e zondag door het jaar B
8 september: Maria Geboorte
14 september: Feest van de Kruisverheffing

15 september: 24e zondag door het jaar B
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten
21 september: Internationale dag van de vrede; Apostel Matteüs

22 september: 25e zondag door het jaar B

29 september: 26e zondag door het jaar B
29 september: Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
OKTOBER
2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
4 oktober: Franciscus van Assisi

6 oktober: 27e zondag door het jaar B

13 oktober: 28e zondag door het jaar B
18 oktober: Lucas

20 oktober: 29e zondag door het jaar B
22 oktober: Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk
22 oktober: Johannes Paulus II

27 oktober: 30e zondag door het jaar B
28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs
31 oktober: Halloween
NOVEMBER
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
3 november: 31e zondag door het jaar B

10 november: 32e zondag door het jaar B
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten
Vrede nav Wapenstilstand

17 november: 33e zondag door het jaar B
17 november: Elisabeth van Hongarije
18 november: Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van Petrus en Paulus
21 november: Maria presentatie

24 november: Christus Koning BLiturgisch jaar C 2024-2025